Stichtingsbestuur ‘De Nieuwe Akkers’ een feit

Oprichtingsbestuur De Nieuwe AkkersGraag stellen wij aan u voor het oprichtingsbestuur van Stichting De Nieuwe Akkers:
Ben Smit (voorzitter), Christine Strijker (penningmeester) en Mintsje Boersma (secretaris). Sonja Hofstee is projectleider.
Deze club is samen met de inzet van een aantal andere dorpsgenoten (Hein Zeevalking, Josanne Venekamp, Annemiek van der Meijden), de Medezeggenschap Raad van school (Meike van den Berg, Sjoerd Betten) en de docenten van de Kromme Akkers druk bezig om alle plannen uit te werken om de toekomst van de Kromme Akkers te garanderen.
Wie doet wat?
Ben is samen met Annemiek gestart om alle clubs, initiatieven en ondernemers in het dorp te benaderen om te kijken waar de plannen elkaar aanvullen en/of bijten en wat we daar mee gaan doen. Josanne Venekamp is onze juridische vraagbaak. Christine Strijker en Mintsje Boersma zijn naast bovengenoemde taken ook verantwoordelijk voor alle communicatie. Hein Zeevalking denkt mee over onderwijsvernieuwing. Sjoerd Betten heeft plannen gemaakt voor energiebesparende maatregelen voor het gebouw, de opties voor verbouw en nieuwbouw voor het schoolgebouw.
De MR-leden en docenten maken plannen voor een school die haar leerlingen onderwijs geeft passend in deze tijd en in deze omgeving. Deze plannen hebben bijvoorbeeld invloed op de eisen aan het gebouw, vraagt andere middelen (meer computers en/of tablets dan nu aanwezig zijn), samenwerking met andere scholen, etc.
En Sonja houdt de vaart, samenhang en energie er in, netwerkt, lobbyt, schrijft subsidieaanvragen, verantwoord naar de gemeente en schoolbestuur en… en… en… zit nooit stil!
Heeft u nog ideeën of wilt u meedenken? Laat het ons weten!

Reacties zijn gesloten.