Boekeniers

Noorderkrant maart 2014:

Zaterdag 8 maart verschijnt Van Meeuw tot Leeuw, het 160 pagina’s tellende boek over Garnwerd, een initiatief van vijf dorpsgenoten. Wie Garnwerd nadert, ziet twee markante gebouwen die in het oog springen: molen De Meeuw en de kerktoren met in de top een leeuw als windvaan. Tussen deze twee gebouwen bevindt zich het onderwerp van het boek: Garnwerd en de Garnwerders. Een Gronings wierdedorp met inwoners die door de eeuwenlange geïsoleerde ligging behept zijn met een eilandermentaliteit: vrijgevochten en een tikje eigenzinnig. Vijf van hen riepen de Stichting Garnwerd Boekeniers in het leven en brengen nu in eigen beheer het eerste boek uit.

Reitdiep

Het boek is een rijk geïllustreerde weergave van de geschiedenis, die onder meer vertelt over 1629. Het cruciale jaar dat Garnwerd door menselijk ingrijpen pal aan het Reitdiep kwam te liggen. Over de molen en café Hammingh, over Hendrik Vos. Over de vele ambachten en werklui, over schippers, scheepsslopers, smeden, schoolmeesters, mulders, bakkers en ander volk.

Een boek met talloze foto’s, vol verhalen en anekdotes, zoals Sterke Izaäk die in 1738 eigenhandig de toren van de kerk deed instorten waarbij drie bewoners het leven lieten, of Berend de scheepsjager, aan wie de Garnwerders hun bijnaam ‘Görtvreters’ de danken hebben. Een circa vierhonderd inwoners tellend dorp met een levendig en gemêleerd verenigingsleven, zoals toneelvereniging IOVIVAT, die al meer dan honderd jaar bestaat.

De presentatie van het boek heeft plaats zaterdag 8 maart vanaf 16 uur in café Hammingh. Het boek is te bestellen via www.boekeniersgarnwerd.nl. Bij voorintekening zijn de kosten euro 22,50 (voor 8 maart 2014), bij verschijnen euro 27.50.

Reacties zijn gesloten.