Vragen over het Zonnecollectief

** onderstaande tekst gaat over project 1. Inmiddels staat een tweede project op stapel. Aanpassingen op onderstaande volgen zsm **


Hieronder staan vraag en antwoord voor een aantal categorieën:

1. Vragen over meedoen en beëindigen
2. Vragen over verrekening en energiebedrijf
3. Vragen over kosten en opbrengsten
4. Vragen over de regeling
5. Vragen over de organisatie

Nieuwe vragen vanuit het dorp worden in de vragenlijst opgenomen. Zodra er voldoende deelnemers zijn wordt een definitieve doorrekening van het project gemaakt. Daarnaast wordt voor alle individuele deelnemers een informatiebrochure opgesteld. De informatie in de brochure vervangt onderstaande algemene informatie op de website.

1. Vragen over meedoen en beëindigen

Waarom zou ik meedoen?

Een Zonnecollectief in Garnwerd maakt het mogelijk samen energie op te wekken en te profiteren van de opbrengsten. Steeds meer mensen horen het een en ander over zonnepanelen en denken er zelf ook over na om ze op hun eigen dak te installeren of hebben dat al gedaan. Een Zonnecollectief in Garnwerd is een uitkomst wanneer zonnepanelen op eigen dak niet kan (denk aan dakligging), niet mag (denk aan monument) of je dat zelf niet wilt (bijvoorbeeld omdat je dat gedoe of niet mooi vindt).

Wanneer kan ik meedoen?

Meedoen kan wanneer je:

 • lid wordt van de Garnwerder Energiecoöperatie GLOED (in oprichting)
 • klant wordt bij Noordelijk Lokaal Duurzaam (sterke voorkeur niet verplicht)
 • woont in Garnwerd of aangrenzend postcodegebied
 • minimaal 1 paneel aanschaft (, prijs ca €250-€300,- per stuk incl. installatie, omvormer en onderhoud)

Kan ik ook meedoen als ik het geld (niet gelijk) kan neerleggen?

Gekeken wordt of er een provinciaal fonds beschikbaar is van waaruit leningen kunnen worden verstrekt met geen of een lage rente. Op dit moment is hierin nog niet voorzien.

Kan ik meedoen als ik huurder ben bij een woningbouwvereniging?

Het maakt niet uit of je een woning bezit of huurt. Voorwaarde is wel dat je huurt exclusief energiekosten. Je neemt dus zelf elektriciteit af van een energiebedrijf. De opbrengst van een Zonnecollectief in Garnwerd wordt jaarlijks op je bankrekening gestort.

Wat gebeurt er als ik verhuis?

Als je verhuist binnen het postcoderoosgebied (de postcodes 9893-Garnwerd, 9892-Feerwerd, 9951-Winsum, 9891 Ezinge, 9771-Sauwerd, 9833-Den Ham) verandert er niets. Als je verhuist buiten de postcoderoos vervalt het recht op een belastingkorting (zie: vragen over regelgeving). In dat geval kun je de zonnepanelen verkopen aan de nieuwe huiseigenaar, overdragen aan een andere geïnteresseerde deelnemer of bij de coöperatie in laten nemen voor een vooraf vastgestelde terugneemprijs.

Wat gebeurt er nadat de looptijd van het project is verstreken?

De deelname aan een Zonnecollectief in Garnwerd wordt afgeschreven over de economische levensduur van het project. Deze bedraagt 15 jaar en is gebaseerd op de periode dat deelnemers recht hebben op een belastingkorting. Het recht op de opbrengst blijft bestaan zolang de zonnepanelen operationeel zijn. Hoe lang dit is hangt af van de economische levensvatbaarheid na het verlopen van de looptijd van het project, maar ook van toegekende vergunningen, dakhuurovereenkomst of eventuele pachtrechten. De technische levensduur van de panelen bedraagt zo’n 30 jaar. Het is dus heel goed mogelijk dat het project na de looptijd gewoon doorgaat met zonnestroom produceren.

Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?

Opzeggen kan onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer je gaat verhuizen naar een gebied buiten de Postcoderoos. Zonnepanelen kunnen in dat geval worden aangeboden aan de coöperatie tegen een vooraf vastgestelde terugneemprijs.

Wat gebeurt er als een gebouw van eigenaar verandert en de nieuwe eigenaar wil de zonnepanelen van het dak af hebben, wat gebeurt er dan met mijn zonnepanelen?

Er wordt een overeenkomst met de dakeigenaar aangegaan voor een periode van 15 jaar. In Nederland breekt koop geen huur, waardoor de nieuwe eigenaar de panelen op het dak zal moeten respecteren.

2. Vragen over verrekening en energiebedrijf

Kan ik wel meedoen als ik geen klant ben bij Noordelijk Lokaal Duurzaam?
Ook als je geen klant bent bij Noordelijke Lokaal Duurzaam is het mogelijk deel te nemen aan onze projecten. Wanneer je als niet-klant deelneemt aan een postcoderoos project dien je zelf de verrekening van de korting op de energiebelasting te regelen met het energiebedrijf waarbij je bent aangesloten. Let wel dat nog niet alle leveranciers deze verrekening op dit moment ondersteunen. Ook is het mogelijk dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Wie koopt de stroom die door de zonnestroominstallatie wordt opgewekt?
We leveren de stroom via een aparte kilowattuurmeter direct aan het publieke net. De stroom die met je zonnepanelen wordt opwekt wordt opgekocht door Noordelijk Lokaal Duurzaam, het energiebedrijf waar dorpsvereniging Garnwerd via de Groninger Energie Koepel lid van is. De coöperatie (in oprichting) sluit hiervoor een overeenkomst af met Noordelijk Lokaal Duurzaam.

3. Vragen over kosten en opbrengsten

Welke kosten zijn hieraan verbonden en wat levert het op?*

 • Kosten van 1 zonnepaneel: maximaal circa € 350,- per stuk incl. installatie, omvormer en onderhoud (we doen er alles aan dit lager te maken, deelname mogelijk vanaf 1 paneel);
 • Terugverdientijd: maximaal 12 jaar; (streven naar <10 jr., levensduur 25jr.)
 • (Streef)rendement op inleg: > 4% (actuele bankspaarrente 1-2% ).

*Zodra er voldoende deelnemers voor het collectief zijn worden de berekeningen geactualiseerd en definitief opgenomen in de informatiebrochures.

Verder:

 • Een zonnepaneel produceert ongeveer 250-270 kWh per jaar (gemiddeld verbruik in een huishouden (3340Kwh): 10 – 15 panelen);.
 • Met een zonnepaneel bespaar je zo’n 80 kilogram CO2 per jaar.

Wordt de opbrengst van de panelen gegarandeerd over de looptijd van het project?

Het is helaas niet mogelijk een garantie te geven op de opbrengst, niet in geld en niet in productie van kilowatturen elektriciteit. We verstrekken wel schattingen hiervan die gebaseerd zijn op ervaringsgegevens en gegevens die we krijgen van de verschillende fabrikanten. Uiteraard maken we wel gebruik van de garanties zoals die verstrekt worden door de installateurs, leveranciers en fabrikanten voor wat betreft de componenten en de installatie ervan.

4. Vragen over de regeling

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Met de energie-investeringsaftrek is het mogelijk om naast de gewone afschrijving van uw investering een extra aftrekpost toe te passen. Met deze aftrek kunt u 41,5% van uw investering in zonnepanelen aftrekken van de bedrijfswinst. Dit levert gelijk een belastingvoordeel op welke afhankelijk is van uw fiscale situatie. Voor een BV is het voordeel maximaal 25% en voor een IB ondernemer is het voordeel zelfs maximaal 52%.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
De investering in zonnepanelen kunt u tot maximaal 28% extra (bovenop de energie-investeringsaftrek) van je bedrijfswinst aftrekken. De hoogte van het percentage is afhankelijk van de totale investering die u in een bepaald jaar doet. Dit leidt direct tot een lagere belastingheffing en een liquiditeitsvoordeel.

Vennootschaps- en inkomstenbelasting
Op de investering die u doet in zonnepanelen schrijft u als ondernemer af. Deze afschrijving komt ten laste van je winst. Over het gedeelte van de afschrijving hoeft je geen belasting te betalen en dit leidt tot een voordeel van maximaal 25% in het geval van vennootschapsbelasting en maximaal 52% in het geval van inkomstenbelasting. Hiervoor is het uiteraard wel van belang dat je als ondernemer winst maakt.

Teruggaafregeling energiebelasting kerken en instellingen
Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen instellingen voor het algemeen nut en sociale instellingen komen in aanmerking voor teruggave van 50% van de energiebelasting over de afgelopen vijf jaar.

 

5. Vragen over de organisatie

Welke locatie zoeken jullie voor een collectief zonnepanelenproject?

Gezocht wordt naar een locatie die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Voldoende zon instraling
 • Zo min mogelijk schaduw
 • Dicht gelegen bij elektriciteitsnetwerk met voldoende vermogen
 • Dakoppervlak voor minimaal 150 panelen
 • Bereidwillige dakeigenaar

Wat moet er gebeuren voor wat betreft de organisatie?

De Commissie Energie:

 • richt een coöperatie op

De coöperatie:

 • sluit overeenkomsten af voor gebruik dak & levering opgewekte elektriciteit
 • vraagt offertes aan
 • vraagt beschikking aan bij belastinginspecteur
 • zet een administratie op
 • houdt dorpsbewoners op de hoogte via de website en Facebook

Eén reactie

 1. Pingback:GLOED levert energie aan Garnwerd e.o. - Winsum

Reageren is niet mogelijk