Werkgroep ouderen

Verslag ‘wonen in Garnwerd’
Klik hier voor het uitgebreide verslag, hier onder een samenvatting.

Wonen in Garnwerd
Een ‘volle bak’ was het op 27 november in de school. Zo’n 50 Garnwerders bezochten de avond over wonen in Garnwerd, speciaal voor senioren.

Toewijzing huurwoningen
René Tamming van woningbouwstichting Wierden en Borgen legde uit welke regels worden gehanteerd bij het toewijzen van woningen. In Garnwerd zijn 10 huurwoningen met een slaap- en badkamer beneden (in de Krassumerstraat). Die zijn speciaal bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder. Wie voor zo’n woning in aanmerking wil komen doet er goed aan zich in te schrijven bij Wierden en Borgen, want er wordt gewerkt met een puntensysteem. Hoe meer punten, hoe hoger op de lijst. Zijn er geen 55-plussers geïnteresseerd in een vrijgekomen woning, dan wordt de woning toegewezen aan een jonger iemand. Voor de andere 43 huurwoningen wordt geen voorkeursbeleid gevoerd. De aanwezigen drongen erop aan voorrang te geven aan gezinnen, met het oog op de school.

Woningaanpassing/hulpmiddelen
De tweede spreker was Lotte Medema, werkzaam bij aannemer Van Wijnen en specialist is mogelijkheden om langer zelfstandig te blijven wonen. Zij presenteerde tal van mogelijkheden om woningen aan te passen en hulpmiddelen om veilig en comfortabel te wonen.
Voor wie belangstelling heeft: hieronder staan een aantal websites met veel informatie over hulpmiddelen om langer thuis te kunnen blijven wonen: wat er allemaal is en waar je het kunt krijgen/kopen.

www.mijnhuisopmaat.nl

www.focuscura.nl

www.medipoint.nl

De werkgroep kan zo nodig ook verder helpen (bel Evelien: 621590, Ria ; 622020, of Liesje: 621850). Of je kunt de hulp inroepen van wijkverpleegkundige Dieuwke Verelst (06 54683586).

Hofje
Een aantal dorpsbewoners zou (op termijn) graag in een woongemeenschap in Garnwerd willen wonen, een soort ‘hofje’. Inge Zwerver van de Vereniging Groninger Dorpen vertelde over initiatieven die er in de provincie al zijn op dit gebied.
Zo’n 15 mensen gaven zich op om verder mee te denken over het idee van een ‘hofje’ (voor ouderen of gecombineerd met jongeren). De werkgroep is van plan deze mensen begin 2018 uit te nodigen voor een eerste brainstormsessie, met een of meer deskundigen erbij.

Soep, brood en een glaasje
Na afloop werd al etend en drinkend nagepraat over het onderwerp wonen.

Het volledig verslag is te lezen op garnwerd.eu, onder Dorpsactiviteiten/Werkgroep ouderen.


VERSLAG OUDERENBIJEENKOMST 6 MAART 2017

Klik hier om het verslag te downloaden


PLEZIERIG OUDER WORDEN IN GARNWERD,verslag van een onderzoek
In dit rapport (klik hier om te downloaden) vindt u de resultaten van de enquête die eind 2016 is gehouden onder de zestigplussers in Garnwerd.
De enquête was een initiatief van de werkgroep ouderen van de dorpsvereniging. De werkgroep is in het leven geroepen om het onderdeel Wmo en participatiesamenleving van de dorpsvisie uit te werken.

 


 

De werkgroep ouderen Garnwerd:
Pieter van Dijk, Gerrit van Esveld, Ria Timmer,
Margreeth Switters, Saskia Messchendorp
Carla van der Moolen, Evelien Slangenberg, Ineke Blankenspoor, Janet de Jong, Liesje Faber

Reacties zijn gesloten.