Informatie & discussieavond + toekomst Kromme Akkers

* van de commissie jeugdzaken *
behoudkleinescholenOp 29 januari organiseert Stichting Behoud Kleine Scholen een informatie- en discussieavond in Café Hammingh over krimp en het basisonderwijs in de hele regio. Garnwerders die zich betrokken voelen bij dit thema en van gedachten willen wisselen met andere dorpen én experts zijn van harte welkom. Lees hier het programma voor donderdag a.s. Wilt u luisteren of meepraten? Geef u op via info@behoudkleinescholen.nl

Donderdag 29 januari.  Cafe Hammingh te Garnwerd
start programma 20.00 uur, inloop vanaf 19.30

beste school voor garnwerdAnder belangrijk nieuws: in de eerste week van februari presenteert onze projectgroep (met leden uit de commissie jeugdzaken van de dorpsvereniging, de MR van De Kromme Akkers en de directeur primair onderwijs van Lauwers & Eems) haar plannen voor behoud van De Kromme Akkers aan mevrouw Volp, directeur van schoolvereniging Lauwers & Eems. Wij verwachten dat kort daarop meer duidelijk zal worden over de toekomst van de Kromme Akkers. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Zie ook debesteschoolvoorgarnwerd.nl

Reacties zijn gesloten.