Bijeenkomst over wonen in Garnwerd

Op maandag 27 november organiseert de werkgroep ouderen een avond over Wonen in Garnwerd, speciaal voor senioren. De bijeenkomst is in de school en begint om 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur).

Waar gaat het over?
Het gaat over huurwoningen, maar ook over eigen woningen.

We hebben René Tammeling van woningbouwstichting Wierden en Borgen uitgenodigd om informatie te geven over het verhuurbeleid, speciaal in Garnwerd.

Daarna vertelt Lotte Medema van Fijn Zorgen over mogelijkheden om woningen zodanig aan te passen dat ouderen erin kunnen blijven wonen.

Ten derde willen we graag verkennen welke precieze wensen er leven als het gaat om een gezamenlijke woonvorm voor ouderen. Duidelijk is al wel dat Wierden en Borgen geen rol voor zichzelf ziet om zo’n woonvorm te realiseren. Maar er zijn wellicht nog andere mogelijkheden.
Met name de mensen die hiervoor voelen nodigen we uit om te vertellen wat hun voor ogen staat, voor we hier verder onderzoek naar doen.

Weer samen eten na afloop
Na afloop van de bijeenkomst (plusminus 18.30-19.00 uur) is er soep met brood, en ook een drankje, om gezellig na te praten. Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel graag even vóór 20 november opgeven bij Liesje Faber, BB-straat 8, telefoon 0594 621850, e-mail: liesjefaber@kpnmail.com.

Op deze bijeenkomst zijn overigens alle geïnteresseerde dorpsgenoten welkom!
We hopen op (weer) een grote opkomst! De koffie of thee met iets lekkers staan klaar om 16.30 uur.

De werkgroep ouderen

Reacties zijn gesloten.