Voet-/Fiets-pad Winsum-Garnwerd (status 11 juli 2018)

Op 10 juli heeft de gemeenteraad voor de 2e en hopelijk definitieve keer besloten om een voet-/fiets-pad aan te leggen (streven : vóór 1 oktober a.s.). Hierover heeft Harry Hummel uit naam van de dorpsvereniging het woord gevoerd.

Straks kunnen we in ieder geval een stuk veiliger tot aan Weidelust fietsen en wandelen (ook met de hond, want dat zou ook worden geregeld).

Na een broedparentelling in 2008 en2012 en nog een telling die de gemeente Winsum had laten uitvoeren meende de gemeente Winsum een mooie en acceptabele route langs het Oude Diepje te kunnen aanleggen. Het besluit daartoe werd dan ook op 7 februari 2017 genomen.

Dit plan (fiets- en voetpad via het Oude Diepje, Noorderpomp en over de dijk naar Garnwerd) werd door de Provincie echter afgeschoten omdat het voor de weidevogels aantrekkelijker zou zijn om op deze ca. 300 meter brede strook weide aan de noordkant te gaan nestelen.

De Provincie meende dat de route 300 meter naar het zuiden moest worden verschoven op basis van een “eigen telling” door LTO/Collectief Groningen-West.

Dat de Provincie zich vervolgens als mede-ondertekenaar van het “Convenant Reitdiep-Noord” (ook in financieel opzicht) heeft teruggetrokken met als gevolg dat het oorspronkelijke fiets/voetpad van de baan is vinden wij betreurenswaardig.

De oorspronkelijke route zou naar onze mening in landschappelijk en in cultuurhistorisch opzicht vele malen aantrekkelijker zijn geweest, maar het aspect veiligheid speelt hierin ook een belangrijke rol.

Agrariër Frank Nooren zou volgens het 1e ontwerp met zijn bedrijven in Garnwerd en Schilligeham namelijk d.m.v. een pad achter de oostelijke Reitdiepdijk een rechtstreekse ontsluiting krijgen zodat hij met zijn groot landbouwtransport geen gebruik meer hoefde te maken van de Garnwerderweg.

Nu blijft hij gedwongen zijn route via de N361 en de Garnwerderweg te vervolgen en als er bij de aanleg van Sportlandschap Winsum-West een kortsluiting tussen Schilligeham en de Garnwerderweg wordt aangelegd, zal het veiligheidsrisico aldaar voor kinderen alleen maar toenemen.

Wij vernemen graag van de gemeente Winsum en de Provincie waarom de Provincie het 1e, door de gemeente Winsum goedgekeurde ontwerp heeft afgewezen. Omdat we er graag een goed gevoel aan willen overhouden hebben wij de gemeente Winsum en de provincie dan ook aangeschreven om de opgevraagde gegevens, het omgevingsplan en de eindrapportage van het Convenant-Noord aan te leveren/inzichtelijk te maken.

Uit de reacties van de gemeenteraadsleden en de wethouder viel duidelijk af te leiden dat ook zij niet bepaald gelukkig waren met de corrigerende en “terugtrekkende” beweging van de Provincie.

Wethouder Blok liet weten dat hij in het najaar op zoek gaat naar mogelijkheden om, in afstemming met de plannen voor sportlandschap Winsum-West, het ontbrekende voet-/fietspad tussen Weidelust en de N361 van de grond te krijgen.

Dit standpunt sluit aan bij de wens van vrijwel alle raadsfracties, die in het verleden meerdere malen blijk gaven om het voet-/fiets-verkeer op de Garnwerderweg/KleinGarnwerd van het overige verkeer te scheiden.

De voortgang zal dan ook door de betreffende commissie van de dorpsvereniging op de voet worden gevolgd; ook omdat de situatie voor de gemeente Winsum per 01-01-2019 zal veranderen wordt erop aangedrongen om e.e.a. dit jaar nog vorm te geven.

We blijven in afwachting van de opgevraagde gegevens van gemeente en provincie.

Want enerzijds willen we graag goed gemotiveerd gebruik maken van de nieuwe ontsluiting en mocht dat niet het geval zijn dan mogen we van de provincie verwachten dat ze de gemeente Winsum ondersteunen (financieel bijstaan) bij de aanleg van het ontbrekende deel tussen Weidelust en de N361.

Werkgroep ‘veilig naar Winsum’

zie ook:

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.