Verslag Sabotage (Wie is de Mol)

Op zaterdagavond 9 juni, om 18.30, stonden 21 kinderen te popelen om te beginnen met het spel “Sabotage”.

N.a.v. een vragenlijst die de kinderen een week van te voren hebben ingevuld, werd door de commissie jeugdactiviteiten een Saboteur (Mol) uitgekozen. Hij/zij mocht hier niets over vertellen. Tijdens het spel waren er snoepjes te verdienen voor de winnaar en voor de Saboteur. Deze snoepjes gingen na iedere spelronde in de desbetreffende pot.

Iedere deelnemer kreeg bij het begin van het spel een aantekenboekje, een pen en een kaartje waarop stond of je deelnemer of Saboteur bent.

Het eerste spel was het enveloppenspel.
Door de commissie waren 20 enveloppen verstopt met een briefje. Op het briefje stond hoeveel snoepjes er verdiend waren, er waren briefjes bij waarop stond: helaas, helemaal niets. En briefjes met een joker. De jeugd werd in 5 groepen verdeeld en ging, met een plattegrond van de omgeving, op zoek. Per groep mochten er maximaal 4 enveloppen ingeleverd worden. Bij een aantal dorpsbewoners moesten ze aanbellen om te vragen om een envelop.

Daarna het “colaspel”.

Uit 8 verschillende soorten cola moest de “originele coca cola” geproefd worden. Iedere deelnemer kreeg een rietje en mocht een slok(je) nemen uit de 8 verschillende bekers. Het juiste antwoord werd hier niet gegeven en dus verdwenen de beschikbare snoepjes in de pot van de Saboteur.

Het labyrint.

Op het voetbalveld waren onderstaande vakken gelegd. De kruisjes waren niet te zien door de deelnemers maar is wel de route die moest worden afgelegd. De jeugd werd in 2 groepen verdeeld en om de beurt moest iemand proberen om aan de overkant te komen. Voor iedere keer dat er naast een kruis gestapt werd, ging een snoepje in de pot van de Saboteur.


Tussenronde

De deelnemers moesten in hun aantekenboekje 7 personen opschrijven waarvan zij dachten dat het de Saboteur zou zijn. Terwijl de antwoorden werden nagekeken werd de jeugd getrakteerd op een soft ijsje.

Na terugkomst op het voetbalveldje werden de namen van de deelnemers opgelezen en werd met een rood of groen papier aangegeven of de mol tussen de 7 ingevulde namen stond.

Denken en doen

De jeugd werd in 2 groepen verdeeld, een groep denkers en een groep doeners. De denkers moesten zo snel mogelijk vragen beantwoorden, waarbij voor ieder goed antwoord een snoepje in de pot van de winnaar verdween. De doeners moesten een toren bouwen van suikerklontjes. Voor iedere 5 suikerklontjes kon een snoepje voor de winnaar verdiend worden.De deelnemers kregen 5 minuten voor deze spelletjes.

Fotobelspel

Voor dit spel waren 11 enveloppen rondom de school verstop. In deze enveloppen zaten een paar jokers en afbeeldingen van artiesten. De artiesten moesten in de leeftijdsvolgorde gelegd worden van jong naar oud. Daarna moesten de foto’s worden omgedraaid en op de achterkant was dan een 06 – nummer te zien. Het bleek een lastig spel te zijn want er waren 7 pogingen nodig voordat het juiste nummer gebeld werd. Alle snoepjes gingen dan ook in de pot van de Saboteur.

Rond 21.00 uur was het dan tijd om de eindvragenlijst in te vullen.

Deze lijst bestond uit 15 vragen, wie de meeste goede antwoorden had was de winnaar. Je moest in ieder geval de naam van de Saboteur goed hebben om tot winnaar worden uitgeroepen. Ook konden in deze ronde de gevonden jokers ingezet worden. Tijdens het nakijken was er voor iedereen iets te drinken en een zakje chips.

Tenslotte werd door de commissie gevraagd of de Saboteur naar voren wilde komen. Na de spanning wat opgebouwd te hebben kwam Obbe, onder luid gejuich en applaus, als Saboteur naar voren. Fenje had alle antwoorden goed en werd uitgeroepen tot winnaar. Beide kregen een pot met de verdiende snoepjes.

 

 

2 reacties

  1. Lambertus Postma

    Ben even wezen kijken zaterdagavond. Zag er allemaal goed uit. De kinderen hadden er zichtbaar lol in. Petje af voor de commissie jeugdzaken!

  2. Super bedankt voor deze leuke avond. Er kwam een hele enthousiaste dochter thuis!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.