Update zonnecollectief

naamloosNa de enquête zonne-energie, een prijswinnend projectplan, en een zoektocht naar een passend dak zijn we zover. De inschrijving voor het zonnecollectief Garnwerd is geopend. Alle geïnteresseerden van het eerste uur (bekend o.b.v. de enquête) zijn per mail op de hoogte gesteld. Tijdens de braderie van Garnwerd Grandioos was er voor iedereen gelegenheid informatie in te winnen en in te tekenen.

Via het zonnecollectief kunnen inwoners van Garnwerd en omstreken zelf zonne-energie opwekken. Dit niet individueel op eigen dak maar collectief op het dak van een bedrijfsgebouw. In dit geval van de familie Keizer aan de Torensmaweg.

Het collectief kan de oplossing bieden. Bijvoorbeeld wanneer je zelf geen geschikt dak hebt, geen toestemming krijgt in verband met beschermd dorpsgezicht, panelen op eigen dak niet fraai vindt of het installeren en onderhouden van panelen op eigen dak te veel gedoe vindt. Deelname staat echter open voor iedereen.
Met het collectief gaan we als een van de eerste dorpen in de Provincie Groningen zelf collectief duurzame energie produceren. Dorpsenergie!!

In het project werken we samen met collega-initiatieven als Loppersum, Stedum en de energie coöperatie het Hoogeland. Gezamenlijk beogen we circa 1.000 tot 1.500 panelen te plaatsen.

Planning

Tot begin oktober kunnen Garnwerders (e.o.) zich nog inschrijven via een intentieverklaring. Dit kan eenvoudig via de website van de dorpsvereniging of per mail met het formulier intentieverklaring. Met deze verklaring geef je aan serieus deelname te overwegen en kom je op de lijst van deelnemers. Iedere inschrijver ontvangt op basis daarvan nadere projectinformatie en een ledenovereenkomst ter ondertekening. Als de ledenovereenkomst getekend is wordt je deelname definitief. We hebben plek voor circa 200 panelen. Verschillende deelnemers hebben zich al gemeld. Op dit moment staat de teller van de inschrijvingen op 154 panelen.

Op 30 september (20.00 uur bovenzaal Hammingh) is er nog een laatste informatieavond voor geïnteresseerde deelnemers. Hier krijgt iedereen de mogelijkheid één op één vragen te stellen over deelname in het collectief. Tijdens de informatieavond is een deskundige aanwezig om ook de meer specifieke fiscale en financiële vragen te beantwoorden.

Tot slot. Momenteel wordt onderzocht of ook de Kromme Akkers kan deelnemen in het project zodat invulling kan worden gegeven aan een wens van de leerlingen om de school te verduurzamen. Daarnaast kan het bijdragen aan verdere verlaging van de energierekening. In het licht van het voortbestaan van de school een welkome ontwikkeling.

Als alles meezit kunnen we eind dit jaar “dorpsenergie” produceren!

Zonnige groet,

Commissie Energie,

energiecoöperatie GLOED (in oprichting)

Reacties zijn gesloten.