Uitnodiging inwonersavond herindeling

puzzleRaadsfracties en een aantal dorpsverenigingen uit onze gemeente nodigen u uit voor een inwonersavond over de gemeentelijke herindeling. U bent op 19 maart om 19:30 uur welkom het dorpshuis van Ezinge (Het Schleurholtshuus).

Wat vindt u?

Samen met fracties uit de gemeenteraad organiseren de dorpsbelangenverenigingen van Feerwerd, Aduarderzijl e.o. en Ezinge deze avond. Inwoners uit de hele gemeente zijn van harte uitgenodigd om mee te praten over de herindeling van gemeenten. Hoe moet de gemeente Winsum er in de toekomst uitzien? Tijdens de avond houdt burgemeester Rinus Michels een korte presentatie over het herindelingsproces en over de onderzoeken die plaatsvonden. Vervolgens zullen inhoudelijke vragen van inwoners beantwoord worden. Fractievoorzitters worden geïnterviewd over de drie verschillende thema’s uit de onderzoeken,waarna Inwoners aan kunnen geven hoe zij hier over denken.

Belangrijke achtergrondinformatie over de onderzoeken is te vinden op www.winsum.nl/herindelingsplannen. Op dinsdag 3 maart werd in Winsum al een eerste interactieve avond over dit onderwerp gehouden. Die werd georganiseerd door de gemeenteraad.

Supergemeente of BMWE?

De discussie over herindeling is noodzakelijk omdat gemeenten er nieuwe taken vanuit het rijk bij hebben gekregen. Bovendien krijgen ze te maken met opgaven die de gemeentegrens overstijgen. De Noord-Groninger gemeenten hebben onderzocht hoe ze nu en in de toekomst hun taken goed kunnen uitvoeren. Er is onderzoek gedaan naar een mogelijke gemeente Hoogeland/Eemsdelta, bestaande uit Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Ook is gekeken naar een mogelijke herindeling met buurgemeenten Bedum, De Marne en Eemsmond. Op 31 maart komt het opiniërend in de raad en 14 april neemt de raad een besluit.

Reacties zijn gesloten.