Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 11 maart 2022

Beste leden van de dorpsvereniging,
Vorig jaar is de Algemene Ledenvergadering niet doorgegaan vanwege corona. Dit jaar kunnen we elkaar weer live ontmoeten tijdens de Ledenvergadering. Als bestuur zijn we hier heel blij mee. We hopen dat jullie dat ook zijn en 11 maart komen. Bij deze willen wij jullie hartelijk uitnodigen voor onze Algemene Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden bij Garnwerd aan Zee )* op vrijdag 11 maart 2022 om
20.00 uur.

Twee kopjes koffie/thee, koek en één consumptie zijn inbegrepen.
Niet leden zijn natuurlijk ook van harte welkom, wel dient dan de contributie bij binnenkomst te worden voldaan. Omdat we gebruik maken van de horeca houden we ons aan de coronamaatregelen die op het
moment van de vergadering van toepassing zijn.
Tot 11 maart!

Het bestuur


Agenda:

* Opening

* Jaarverslag 2021
Het inhoudelijke jaarverslag wordt voorgelezen ter vergadering door de secretaris.

* Jaarrekening 2021 + Begroting 2022
De jaarrekening en begroting worden toegelicht door de penningmeester

* Verslag kascommissie
Verkiezing nieuw lid kascommissie

Bestuurssamenstelling
Aftredend en niet herkiesbaar:
Kor van Dijk, José Nooren, Ineke Blankenspoor (secretaris).
Aftredend en herkiesbaar:
Tiny Scholten (penningmeester), Harry Hummel, Margreet Boerman, Liesje Faber
(voorzitter).
Voorstel om de herkiesbare leden voor een nieuwe termijn aan te stellen.
Nieuw aangemelde bestuursleden:
Jelle Zijlstra, Jeroen Rozema en Henriët Stenveld (aspirant secretaris). Voorstel om deze aangemelde leden te benoemen voor de komende termijn.

Voorstel om Suzanne Rohde te benoemen als interim-voorzitter gedurende de ziekteperiode van Liesje Faber. Daarna neemt Liesje het voorzitterschap weer op zich. Op 11 maart is Suzanne Rohde verhinderd. Aanmelden als aspirant bestuurslid is nog mogelijk tot aan de start van de vergadering op 11 maart bij het bestuur, dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com

* Pauze

* Plannen voor 2022

* Mededelingen
De Gört wordt niet meer bezorgd in de buitengebieden. Deze inwoners ontvangen de
Gört digitaal. In de krantenbak bij de school worden exemplaren van de Gört neergelegd om mee te nemen. Binnen de bebouwde kom van Garnwerd blijft de Gört op papier huis aan huis rondgebracht worden.

* Rondvraag

* Sluiting

)*Wijziging ALV locatie
De algemene ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden bij Garnwerd aan Zee
i.p.v. de bij de Doorrit van Bij Hammingh. Dit omdat de Doorrit niet meer beschikbaar is
voor vergaderingen. De bovenzaal van Bij Hammingh vonden wij als bestuur, gezien
het nog altijd hoge aantal besmettingen corona, geen optie.
Wij zijn dus erg blij met de mogelijkheid om bij Garnwerd aan Zee onze vergadering te
kunnen houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.