UITNODIGING Aftrapmiddag Dorpsvisie, “Garnwerd, iets boven Groningen..”

logoDorpsgenoten,
Hierbij nodigen wij jullie uit aanwezig te zijn op de aftrapmiddag van de dorpsvisie voor Garnwerd op zaterdag 13 december a.s. om 13.00 uur in Hammingh’s Doorrit.

Het programma is als volgt:
13.00 uur: Welkom met koffie/thee
13.10 uur: Inleiding en uitleg programma
13.15 uur: Stand van zaken commissie Energie

13.45 uur: Stand van zaken commissie Jeugd
14.15 uur: Toelichting Dorpsvisie
16.00 uur: Einde

Na de inleiding en de uitleg over het programma zullen de commissies Energie en Jeugd uitleg geven over hun vorderingen. Daarna neemt de commissie Dorpsvisie het over.

Zoals al eerder in de Gört bekend is gemaakt, zijn wij bezig met het schrijven van een dorpsvisie, ook wel dorpsplan genoemd. Deze dorpsvisie heeft tot doel inzicht te krijgen in hoe de Garnwerders denken dat hun dorp er over pakweg 10 jaar uit zou moeten zien. We krijgen in de nabije toekomst enkele belangrijke veranderingen voor de kiezen: gemeentelijke herindeling, participerende samenleving, en een overheid die zich steeds verder terug zal trekken. Dat betekent dat we als dorpsgemeenschap meer op ons zelf zullen zijn aangewezen. Of je dat nu leuk vindt of niet, het gaat gebeuren en daarom vinden wij dat je er maar beter zo snel mogelijk op in kunt spelen en moet proberen er zoveel mogelijk voordeel uit te halen.

Willen we met een goede visie en gedegen plannen komen, dan hebben we wel de hulp en de input van zoveel mogelijk Garnwerders nodig. We nemen in onze visie ook de buitengebieden mee, dus ook de inwoners daarvan zijn van harte welkom. We willen op deze middag graag van zoveel mogelijk van jullie horen hoe jullie denken over zaken als bijv. jeugd, school, energie, maatschappelijke ondersteuning, toerisme, infrastructuur, landschap enz. Het is de bedoeling om de dorpsvisie medio 2015 aan de gemeente te kunnen presenteren.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk jullie meningen en ideeën voor ons zijn. Ook die van de jeugd en van de senioren. Kom daarom op 13 december naar de aftrapmiddag en laat je mening horen zodat we uiteindelijk ook over een jaar of tien nog kunnen zeggen dat we in een mieters mooi dorp wonen. Want laten we eerlijk zijn, gaat er werkelijk niets boven Groningen? Tuurlijk wel: Garnwerd, iets boven Groningen!

Namens het Bestuur van de Dorpsvereniging en de Commissie Dorpsvisie:
Dineke Broekhuizen, Ben Smit, Sonja Hofstee, Anne de Groot en Lambertus Postma

Reacties zijn gesloten.