Terugblik nieuwjaarsvisite

Op vrijdagavond 6 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse nieuwjaarsvisite in de Doorrit van Cafe Hammingh. Vanaf half 8 verzamelde een grote groep Garnwerders zich in de Doorrit waar ze door het bestuur van de Dorpsvereniging werden ontvangen. Een diapresentatie van foto’s van vele evenementen en bijzonderheden gedurende het afgelopen jaar werd op groot scherm geprojecteerd. Voorzitter Sonja Hofstee en secretaris Robbert Vermeulen openden de avond en wensten iedereen veel goeds voor het nieuwe jaar.

Om 20.00u was het woord aan Thomasvaer (Uulco Slangenberg) en Pieternel (Christine Strijker) die het jaar op geheel eigen en ludieke wijze op de hak namen. Uiteraard bleven de perikelen rondom het strandje bij Garnwerd aan Zee niet onbesproken, maar ook de opening van de jeu de boules baan, de levende kerststal, het 180 jarig jubileum van Hammingh (of was het nou 140?) en de gemeentelijke herindeling passeerden de revue. Thomasvaer opperde om maar gauw de vrijstaat Garnwerd uit te roepen, want het dorp is op vele gebieden nu al zelfvoorzienend (maar oh jee, hoe moet dat nu straks met de volkstuintjes aan de andere kant van het Reitdiep?).

Nadat Thomasvaer en Pieternel onder groot applaus werden bedankt, was het woord aan de voorzitter om de nieuwe burgemeester van Garnwerd bekend te maken. Allereerst werd Peter Nooren, de burgemeester van 2016 hartelijk bedankt voor zijn inspanningen gedurende het afgelopen jaar. Peter was overal aanwezig en heeft zijn taak met glans vervuld! Dank je wel.

Vervolgens maakte Sonja de nieuwe burgemeester bekend: “Iedereen kent hem, zowel bewoners als toeristen die hier van heinde en verre naar toe komen….Harm Wegman”.

Een zichtbaar geroerde Harm nam de ambtsketting van zijn voorganger in ontvangst en beloofde zijn functie zo goed mogelijk te gaan vervullen het aankomende jaar. We wensen Harm veel succes en vooral plezier met zijn nieuwe erefunctie!

Na een korte pauze was het tijd voor de pubquiz. Lambertus Postma (presentator), Miente Viersen en Erwin de Groot hadden een zeer gevarieerde quiz in elkaar gezet. In een achttal rondes, afgewisseld met extra kaas-en-worst-rondes en een bitterbal-ronde (met dank aan Cafe Hammingh), kregen de deelnemers foto’s en vragen voorgeschoteld van zeer uiteenlopende orde: acteurs, gereedschappen, Groningstalige muziekartiesten, afkortingen enz. Net als vorig jaar won het team van het Dorpsvereningingsbestuur! Dit lijkt wellicht doorgestoken kaart, maar dat is absoluut niet het geval!

Namens de dorpsvereniging willen we iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen om de nieuwjaarsvisite goed te laten verlopen.

We kunnen terugkijken op een bewogen jaar met heel veel mooie en ook een aantal treurige momenten. We hopen op een rustiger jaar, waarin de molen minder vaak in de rouwstand zal staan en we met z’n allen trots zijn op Garnwerd!

 

 

Reacties zijn gesloten.