TENNET / 380 KV en GARNWERD

** Update> na verschijnen van ons bericht over de voorlichting die Tennet gaf op 24 augustus liet een medewerker via de mail weten dat hun informatie over de fundering van de masten niet correct was. We hebben deze correctie onderaan dit bericht toegevoegd.

De voorlichting van Tennet in de Doorrit van café Hammingh, over wat ons de komende tijd te wachten staat, werd goed bezocht. Over de inhoudelijke voorlichting was men goed tevreden, maar er werden nog wel de nodige irritaties over “het niet ondergronds bekabelingen” geuit.

De opbouw van de 380KV-hoogspanningsmasten heeft vanaf deze zomer een toenemende impact.

Men is nu vanaf het van Starkenborghkanaal in noordelijke richting bezig met de aanleg van bouwwegen over het land t/m de tijdelijke brug over het Aduarderdiep (bij Brillerij); vervolgens worden de funderingen voor de masten gereed gemaakt en na het plaatsen van de nieuwe masten worden de bouwwegen vanaf januari 2022 weer verwijderd.

Wij zullen het meest met de bouwwerkzaamheden worden geconfronteerd als we onderweg zijn naar/van de stad; de bouwstrook tussen “Brillerij/ Aduarderdiep tot aan Wetsingersluis/Reitdiep”.
Denk hierbij aan het kruizen met de bouw-weg, de vrijwel parallel lopende fietspaden naar het Aduarderdiep en Reitdiep, de bedrijfsvoering van de agrariërs en aan het landschap.

Aan dit gedeelte wordt vanaf sept./okt. 2020 begonnen met de aanleg van de bouw-weg en vanaf november met de funderingen; vanaf april 2022 wordt e.e.a. weer opgeruimd.

Tennet geeft aan dat wij als gebruikers van alle wegen daar de komende jaren geen hinder van zouden mogen ondervinden en dat wij voorrang hebben op het bouwverkeer.

Het bouwverkeer maakt geen gebruik van de Oostumerweg

De afmetingen van de mast-funderingen hebben bij een hoekmast (Brillerij) een diameter van 16 meter (grond-oppervlak 200 m2) en de overige masten 8 meter (50 m2) waarbij de betonnen bovenkant door 50 cm. aarde wordt bedekt; hetgeen betekent dat betreffend gedeelte door de agrariër minder goed bruikbaar is.

Door eerdere inspanningen blijft de oude hoogspanningsmast bij de Wetsingersluis staan en zal als uitkijktoren worden ingericht.

Het Groninger Landschap (GL) heeft een groepsprijs toegekend voor het mooiste ontwerp. Dit is inmiddels gebeurd (zie foto), en aangezien GL eigenaar is van betreffende grond is de verdere uitwerking en uitvoering opgenomen in de planologie van “Toukomst”.

Bijschrift foto : Een groep van vier scholieren van RSG De Borgen werd in 2018 door de jury uitgeroepen tot winnaar met hun ontwerp De Vogelspotter. De opdracht was een kijkvoorziening te creëren in een hoogspanningsmast bij het Reitdiep.

correctie Tennet:

In een eerder stadium was het ontwerp van de fundatie gebaseerd op een uitvoering van een getrapte uitvoering.
De bovenste schijf zou dan beperkt in doorsnede zijn en daaronder zou dan een grotere schijf zitten die onder de grond zit. Maar omdat we in Groningen met hoge grondwaterstanden en risico’s op verzilting hebben te maken, is destijds gekozen om het ontwerp aan te passen.
Dit houdt in dat de poer de helft minder diep wordt, maar daardoor aan het oppervlak wel massiever.
Dat houdt dus ook in dat het maaiveld tegen de poeren wordt afgewerkt en er niet overheen. Althans niet standaard.
Dit is ook zo met de grondeigenaren besproken en afgestemd.

(met dank aan F.Leutscher)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.