Lambertus

Beste Garnwerders,Zaterdagnacht is Lambertus Postma overleden. Lambertus is voor Garnwerd heel belangrijk geweest en betrokken bij veel dorpsactiviteiten. Onderdeel van de Boekeniers, diverse keren aan het bestuur van de dorpsvereniging deel genomen, bestuur Sjanters, medeschrijver van de dorpsvisie, organisator 40 om Garnwerd en nog heel veel meer, maar vooral een(….)

Lees verder…

Steunmaatregelen voor ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in het Westerkwartier

(van gem. Westerkwartier) De coronacrisis raakt iedereen. Ook ondernemers, zzp’ers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Westerkwartier. Naast de regelingen die landelijk worden getroffen, vindt het college van burgemeester en wethouders het haar verantwoordelijkheid om extra lokale maatregelen te treffen. Maatregelen die naast bedrijven en zelfstandig ondernemers ook maatschappelijke organisaties(….)

Lees verder…

Nieuwe boeken en dvd’s in de dorpsbibliotheek!

Beste dorpsgenoten, Zoals jullie weten kunnen er boeken uit de dorpsbibliotheek worden gehaald door contact op te nemen met de bibliothecaris Tiny. Zij gaat graag mee naar de bieb (op anderhalve meter afstand) of haalt een of meer boeken voor je op. Intussen is de bibliotheek opgeruimd en zijn er(….)

Lees verder…

Bezorgservice boodschappen

Beste dorpsgenoten, De coronacrisis duurt voort en is voorlopig nog niet voorbij.In Garnwerd houden de mensen zich gelukkig goed aan de leefregels en de bereidheid om elkaar te helpen in het dorp is groot. Een flink aantal Garnwerders heeft zich bereid verklaard boodschappen of medicijnen te halen voor wie de(….)

Lees verder…

Kerkklokken van hoop

Woensdagavond a.s. om 19.00 uur zal de kerkklok van onze dorpskerk 5 minuten luiden als teken van hoop in de coronacrisis. Het initiatief hiertoe is afgelopen woensdag gekomen vanuit enkele kerken in de binnenstad Rotterdam. Komende woensdagen doen ook de kerken van de SOGK mee, net zoals vele andere kerken(….)

Lees verder…

Vraag en aanbod

Al weer een tijd geleden plaatste de webmaster in een onzichtbaar hoekje van de website een ‘vraag en aanbod pagina’. Deze pagina werd de afgelopen dagen opeens meer bezocht en zowaar verscheen er een nieuwe oproep: een verzoek tot uitwisselen van legpuzzels. Misschien daarom goed om deze rubriek toch nog(….)

Lees verder…