NOORDERGRAF

Kerkhoven en begraafplaatsen zijn er niet alleen voor de doden, maar ook – en vooral – voor de levenden. Het zijn plaatsen van herinnering aan zowel individuele personen als gemeenschappen.
Ze getuigen van de geschiedenis en identiteit van een dorp, wijk of stad.

Het voortbestaan van kerkhoven en begraafplaatsen staat echter onder druk omdat er minder wordt begraven en het daardoor moeilijk wordt ze kostendekkend te beheren.
Dit probleem speelt vooral bij gemeentelijke begraafplaatsen. Een team van vrijwilligers zou hierbij een oplossing kunnen bieden.

Een uniek samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Erfgoedpartners, Steunpunt Erfgoed Drenthe, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)en Libau heeft de afgelopen twee jaar een goed uitvoerbaar “funerair” plan gemaakt
Met dit plan/pakket kunnen beheer, behoud en functieverbreding van kerkhoven en begraafplaatsen worden gestimuleerd en verbeterd.

Dat plan heet: NOORDERGRAF.

Het is de overtuiging van de opstellers dat met het project NOORDERGRAF een samenhangende en integrale bijdrage wordt geleverd aan het regionaal en landelijk beleid ten aanzien van burgerparticipatie, erfgoed, ruimtelijke kwaliteit en landschap.

Dit project vindt zijn toepassing in pilotvorm op 15 kerkhoven en begraafplaatsen verspreid over de drie noordelijke provincies, één per gemeente, stichting of kerkgenootschap.

Het project NOORDERGRAF creëert meerwaarde voor beheer, behoud en functieverbreding c.q. herbestemming van kerkhoven en begraafplaatsen op zowel korte als lange termijn.
Verder wordt bij de duiding van een graf de historische betekenis van de begraven personen meegewogen.
De verhalen over de begraafplaats en de daar begraven personen brengen de geschiedenis van een dorp, stad of streek tot leven. Hierdoor wordt het draagvlak en de zorg voor deze plekken bij de verschillende betrokkenen vergroot.
Bij dit project wordt o.a. ook de nodige aandacht besteed aan de aspecten : beheer, onderhoud ruimte, groen, gebouwen, graven, grafbedekkingen, begrafenisrituelen, rouwcultuur e.d.

——

De projectorganisatie NOORDERGRAF heeft de keuze op de gemeentelijke begraafplaats van Garnwerd laten vallen en mij benaderd te bezien in hoeverre er in Garnwerd (e.o.) bereidwilligheid is om zich als deelnemer aan te melden voor het project NOORDERGRAF.
Iedere deelnemer wordt een cursus op funerair gebied aangeboden. Alle aspecten van beheer, onderhoud, gebruik en beleving van kerkhoven en begraafplaatsen komen aan de orde.

U kunt zich aanmelden bij Fokko F. Leutscher
mail : fokko.leutscher@gmail.com
Telefoon : 0594-621489

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.