Landschapsbord bij Wetsingersluis.

onhulling-paneel-reitdiep-320x213Het landschapsbord bij Wetsingersluis is op vrijdag 29 april onthuld als laatste van een serie informatiepanelen over ons erfgoed in een eeuwenoud landschap, “het Reitdiepdal”.  In de afgelopen 3 jaar zijn onder de supervisie van Landschapsbeheer Groningen 5 informatiepanelen geplaatst, met als doel om bepaalde historische aspecten in het Reitdiepdal zichtbaar te maken.
Het 1e paneel is geplaatst als sluitstuk van de restauratie van de Wetsingerzijl (2012-2013).
Waterschap Noorderzijlvest heeft ter gelegenheid van de oplevering van dit waterstaatkundig pronkjewail ook een boekwerkje uitgegeven, waarin deze geschiedenis uitgebreid wordt beschreven.

De 4 daaropvolgende panelen zijn tot stand gekomen met medewerking van plaatselijke historische verenigingen (Streekhistorische vereniging Middagherland, Historische Vereniging Winsum-Obergum en de Historische kring Ubbega).
Het 2e paneel betreft “Het Ontstaan van de Garnwerderhoek
Dit paneel nabij de oostelijke dijkcoupure van de Reitdiepdijk bij Garnwerd is in december 2014 geplaatst ter gelegenheid van de opening van de alternatieve Pieterpad-route tussen Weidelust en Garnwerd.

Op het 3e, 4e en 5e paneel wordt respectievelijk de geschiedenis van Onstaborg(en) ll, (aan de Oudeweg bij Groot Wetsinge), een Eeuwenoude weg, tussen de noordelijke dorpen en de stad Groningen(aan de Oude Adorperweg,Nadorst) en Wetsingersluis beschreven.

Aan het paneel bij Wetsingersluis is een QR-code toegekend met een link naar de website http://www.boekeniersgarnwerd.nl
Op deze website is een uitgebreide versie van de historie van de Wetsingersluis weergegeven, en zijn de herinneringen van het leven op deze sluis, in de 20e eeuw, door sluisdochter Grietje Rogaar beschreven.
De QR-code is een leuke aanvullende bijkomstigheid voor (Pieterpad-) wandelaars om ‘s avonds op het B&B-adres de historie van deze omgeving beter te leren kennen.
8-Tekening-Ing.-H-600x415
m.d.a. Fokko Leutscher

Reacties zijn gesloten.