Jaarlijkse ledenvergadering dorpsvereniging goed bezocht (+ notulen en update jaarverslagen)

Bij Garnwerd aan Zee was op 10 maart de jaarlijkse ledenvergadering van de dorpsvereniging Garnwerd e.o. Bijna 40 leden waren aanwezig. De sfeer was ontspannen en geanimeerd.

Behalve jaarverslag, jaarrekening en begroting stond ook de bestuurssamenstelling op de agenda.
Harry Hummel en Liesje Faber traden af. Liesje blijft nog wel bij het bestuur betrokken. Als nieuw bestuurslid werd benoemd Jordi Zonderman.

Suzanne Rohde heeft een jaar lang het waarnemend voorzitterschap op zich genomen en trad nu terug. Lof was er voor de manier waarop zij zich heeft ingezet voor de dorpsvereniging.
Dit betekent wel dat er nog geen nieuwe voorzitter is gevonden. Garnwerders die deze mooie functie op zich willen nemen worden van harte uitgenodigd zich te melden bij het bestuur! Dat kan via mail (dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com), per telefoon: 0594 621939 of bij een van de bestuursleden.

Het bestuur bestaat momenteel uit Henriët Stenveld (secr.), Tiny Scholten (pm), Margreet Boerman, Jelle Zijlstra, Jeroen Rozema en Jordi Zonderman.

Er kwamen veel onderwerpen langs waar het bestuur en de commissies mee bezig waren en zijn: de entree van de zuidkant van het dorp, de wens een dorpslokaal te realiseren en verder nieuws en plannen van de ouderencommissie, de commissie jeugdactiviteiten, de omgevingscommissie, de energiecommissie, de tentcommissie en de bloemencommissie. Het volledige verslag kunt u hier lezen.

Om onze mooie molen weer naar behoren te kunnen laten draaien is minstens zo’n 19.000 euro nodig, als alle aangevraagde subsidies tenminste worden verkregen. Meer hierover is te vinden in de laatste editie van de Gört. Tijdens de vergadering werd een verloting gehouden voor de molen, die zo’n 200 euro opbracht. Ook giften zijn van harte welkom op NL57 ABNA 0861 0008 200 of NL38 RABO 0307 0815 83 van de Molenstichting Winsum. Of donateur worden, door het kaartje dat alle inwoners hebben ontvangen in te leveren bij het bestuur van de dorpsvereniging. Wij hopen dat er gul wordt gegeven, want onze molen moet blijven! Geef wat u kunt missen!
Ter vergadering werd een oproep gedaan voor ideeën voor een actie in het dorp om geld in te zamelen. Daar kwam nog niet erg veel respons op, vandaar deze nieuwe oproep: welke actie(s) kunnen we organiseren om geld in het laatje te brengen voor de molen? Laat het weten aan het bestuur.

* Foto’s worden nog toegevoegd aan dit bericht *


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.