Grote opkomst tijdens gezellige nieuwjaarsvisite

GARNWERD – Tijdens haar openingswoord bleek Liesje Faber, voorzitter van Dorpsvereniging Garnwerd e.o. blij verrast dat de opkomst voor de nieuwjaarsvisite 10 januari vrijdag zo ontzettend groot was. Er moesten zelfs extra stoelen worden bij gezet. De happening vond plaats in de Doorrit Bij Café Hammingh, die voor de gelegenheid was gehuurd. Het bestuur van de Dorpsvereniging zorgde zelf voor de bediening en de bemensing van de bar. Dat bleek een uitstekende formule. De gasten werden niet alleen getrakteerd op zelfgebakken rolletjes, maar ook voorzien van heerlijke borrelhapjes. Daarnaast was er voor alle aanwezigen de koffie/thee gratis en kregen ze ook nog twee consumptiebonnen. Verder waren de prijzen van de drankjes historisch laag.

Faber blikte even terug op het afgelopen jaar, waarin er veel was gebeurd. Zo was de gemeentelijke herindeling gerealiseerd. Maar pas sinds de afgelopen jaarwisseling ging de huisvuilinzameling over. Dat zorgde bij de inwoners van het gebied, die te maken kregen met een heel nieuw regime, voor veel verwarring. De Dorpsvereniging trok dan ook bij de gemeente aan de bel. Die beloofde op zeer korte termijn met verhelderende informatie te komen.

De voorzitter toonde verder een nieuwe microfoon. Die was gekocht van het geld dat was overgebleven na de opheffing van Mannenkoor de Garnwerder Sjanters.

Görtvreters i.p.v. een burgemeester

Sinds de afschaffing van het instituut ‘burgemeester van Garnwerd’ (de laatste was Harm Wegman), was gezocht naar een andere manier om een Garnwerder of een groepje Garnwerders eens in het zonnetje te zetten. Gekozen was voor voor de instelling van de eretitel Görtvreter over het voorbije jaar. Het moest dan gaan om iemand of een groep, die zich bijzonder had ingezet voor de Garnwerder samenleving.

De eretitel ging de eerste keer zelfs naar enkele groepen, namelijk naar de club, die zorgde voor de geweldige happening Garnwerd Grandioos met daarbij ook nog de in het hele land bekend zijnde braggeltocht en naar de, uit drie dames bestaande, braderiecommissie. Voor hen allen was er naast een kek petje ook nog een glas,waarin gegraveerd stond dat het om de Görtvreter van het jaar 2019 ging. Namens de groep sprak Richard Kramer een dankwoord uit. Hij relativeerde de zaak een beetje door te vertellen dat die onderscheiding alleen maar had kunnen worden ontvangen, doordat zo veel anderen bijdrages hadden geleverd voor het welslagen van Garnwerd Grandioos.

Thomasvaer en Pieternel

Tijdens de Garnwerder Nieuwjaarsvisites zijn Thomasvaer en Pieternel vaste gasten. Wel verandert hun verschijning van jaar tot jaar. Achter het duo ontwaarde de oplettende kijker deze keer in het komische boertje Thoasvaer Anita Schuiten-Stadens en achter de frivole roodharige en langbenige Pieternel Arnold van der Ploeg. Geestige bijkomstigheid was dat Anita er al een indrukwekkende carrière als Pieternel op heeft zitten.

Het tweetal was goed op de hoogte van alle wel en wee in het dorp en er kwamen dus flink wat punten langs zoals de eventuele komst van windmolens en de nieuwbouwplannen van OBS Kromme Akkers. In de nieuwe opzet zou het nieuwe schoolgebouw een eigen Garnwerder Forum kunnen worden, dat onderdak biedt aan veel en uiteenlopende soorten gasten.

In het af het afgelopen jaar waren de Sjanters dan wel van het toneel verdwenen, zingen is nu mogelijk bij Gortepap.
Er was ook aandacht voor de gemeentelijke herindeling. Er werd gesuggereerd dat Garnwerd er daarvoor maar zo’n beetje bij hing en dat dat nu nog zo is. Daar was wel een oplossing voor: een eigen Vrijstaat.
Ook het gebruik van het IJsbaangebouwtje had de aandacht van het tweetal getrokken. Sinds Miente Viersen de sleutel met strakke hand beheert is er veel veranderd.
Daarnaast werd de conclusie getrokken dat het Woaterbörgje, na de overdracht, na een aanpassingstijd weer lekker loopt. Het is dan ook een familiebedrijf geworden.
Wie momenteel wil gaan eten Bij Café Hammingh, die doet er goed aan om zijn vakantiegeld maar mee te nemen. Het is daar namelijk een echte chique tent geworden.
Dat er niet veel wordt gebouwd in het dorp, trok ook de aandacht. Wel wordt er erg veel verhuisd. Een aandachtspunt was verder of er behoefte gaat bestaan aan een zogenaamde Knarrenhof.
Het succes van de openluchtbioscoop was ook niet aan de aandacht van het tweetal voorbijgegaan evenals de vele glasvezelvlaggetjes, die op een gegeven moment in heel het dorp waren te zien.
Opmerkelijk was verder dat tijdens opstoppingen in de Burgemeester Brouwersstraat tijdens rondleidingen door dorpsgidsen er mensen geheel onderkoeld raakten, zo lang duurden de verhalen.
Dat Harm Wegman nog steeds in zijn eentje verkeersregelaar in het dorp is, werd te veel van het goede gevonden. Er zijn zoveel evenementen. Er werd gepleit voor assistentie.
Het tweetal besloot het optreden met de oproep om de wereld eens met andere ogen te gaan bekijken en om te stoppen met het steeds plaatsen van mensen in verschillende hokjes.

De teksten van Thomasvaer en Pieternel waren van de hand van Robbert Vermeulen, die deze klus al voor de vierde keer klaarde. Ook voor hem was er applaus.

Pubquiz

Na een korte pauze was het tijd voor een pubquiz. Verdeeld over acht groepen probeerden de aanwezigen de antwoorden te vinden op de meest uiteenlopende, spannende, geestige, uitdagende vragen, verdeeld over acht rondes met tien vragen, die waren samengesteld door Erwin de Groot, Miente Viersen en Lambertus Postma. Daarnaast was het tijd voor een ongedwongen en gezellig samenzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.