Gemeente wil nieuw fietspad langs Pieterpad bij Garnwerd

(bron:RTVNoord) Als het aan de gemeente Winsum ligt, komt er een fietspad tussen Winsum en Garnwerd. Deze moet langs het huidige Pieterpad komen.
De wens voor de veilige fietsverbinding is er al een lange tijd. De grond is inmiddels in het bezit van de gemeente. Het gemeentebestuur vraagt de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen voor de realisatie.

Gevaarlijk stuk
Het deel tussen Winsum en Garnwerd is een van de gevaarlijkste stukken tussen Pieterburen en Maastricht. Wandelaars moeten op de Garnwerderweg lopen en de weg delen met het andere verkeer. Inmiddels is er al een maaipad geopend voor de wandelaars. Dit pad maakt de route al een stuk veiliger.
Wandelaars gescheiden
Het fietspad komt deels naast het huidige pad te liggen. Want de stichting Pieterpad heeft de wens om het wandelverkeer gescheiden te houden van het fietsverkeer.

Realisatie Fietspad/Pieterpad Winsum- Garnwerd

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorgenomen realisatie van het fietspad/Pieterpad tussen Winsum en Garnwerd en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 296.750,-. De mogelijkheid is er nu om een al lang levende wens voor een veilige fietsverbinding en veilig Pieterpad tracé tussen Winsum en Garnwerd te realiseren: de ondergrond is beschikbaar en er zijn medefinanciers. In december 2014 werd al een maaipad “geopend” voor de wandelaars, vooruitlopend op de uiteindelijke voorziening. De nieuwe route komt langs het Oude Diepje te liggen. (winsum nieuws)

Reacties zijn gesloten.