Gemeente gaat klimaatadaptatie versnellen

(van gem Westerkwartier)
De gemeente Westerkwartier maakt werk van klimaatadaptatie. De toenemende klimaatverandering veroorzaakt landelijk steeds meer problemen zoals wateroverlast, droogte, hittestress en overstroming. Ook in de gemeente Westerkwartier hebben we hiermee te maken. We kunnen onze leefomgeving aanpassen aan deze problemen. Dit noemen we klimaatadaptatie.

In een klimaatadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda, koppelt de gemeente Westerkwartier aanpassingen in onze leefomgeving om overlast door de klimaatverandering tegen te gaan aan de uitvoering van andere grote projecten en investeringen in de dorpen en ons buitengebied, zoals de woningbouwopgave, de energie-transitie en groot onderhoud aan de openbare ruimte.

Projecten uitvoeren om te versnellen

De gemeente Westerkwartier maakt zo werk met werk. Maar behalve werk met werk maken zullen er ook projecten worden uitgevoerd om klimaatadaptatie te versnellen, omdat de gemeente dit onderwerp erg belangrijk vindt. Daarom gaan we ook een aantal pilotprojecten uitvoeren om de aandacht op dit thema te vestigen. Naast fysieke maatregelen in de openbare ruimte zal er ook worden ingezet op voorlichting en stimulering van onze inwoners en bedrijven. 

Onder andere de drie warme en droge zomers van 2018, 2019 en 2020 maar ook de wateroverlast van afgelopen zomer hebben laten zien dat het belangrijk is om onze gemeente en haar inwoners voor te bereiden op meer extreme weersomstandigheden. We hebben samen met het waterschap de kwetsbaarheden op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte in beeld gebracht door het uitvoeren van stresstesten.

Publiekscampagne voor inwoners

We pakken deze uitdaging met beide handen aan, ambitieus, maar ook realistisch. De gemeente pakt haar verantwoordelijkheid, maar roept ook de inwoners op om hetzelfde te doen. Hoe onze inwoners dat aan kunnen pakken zullen we na vaststelling van het plan door de gemeenteraad in de vorm van voorlichting en publiekscampagnes communiceren. De gemeente kent bijvoorbeeld al regelingen om een regenton aan te schaffen of verhard oppervlak af te koppelen. Maar het plan is om hier nog een stapje bij te doen.

Uitvoering gelijktijdig met andere projecten en opgaven

In de nu opgestelde strategie en uitvoeringsagenda kiest de gemeente Westerkwartier er voor om de ingrepen en investeringen die hiervoor nodig zijn, gelijktijdig te doen met al geplande herinrichtingsprojecten in de fysieke leefomgeving en met andere grote opgaven, zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de vergroeningsopgave.

Het college van burgemeester en wethouders leggen het klimaatadaptatieplan eind dit jaar voor aan de gemeenteraad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.