Gedeeltelijke vervanging riool

(van gem Westerkwartier)
De gemeente heeft plannen om in Garnwerd delen van het rioolstelsel te vervangen. Daar waar vervanging plaatsvindt, zal ook een regenwaterriool worden aangelegd. Omdat we de afgelopen periode met enkele aanwonenden en de Dorpsvereniging overleg hebben gehad over trillingshinder en geluidsoverlast aan de Hunzeweg, hebben wij met collega’s van verschillende disciplines (teams wegen, verkeer en water) een rondgang gemaakt door het dorp om een goed beeld te krijgen van de situatie.

Het lijkt ons goed u op de hoogte te stellen van onze bevindingen en de vervolgacties die u van ons mag verwachten.

We hebben geconstateerd dat:

1-       de verharding van de doorgaande Hunzeweg (oost/west en noord/zuid) kwalitatief  te wensen overlaat;

2-      de inrichting van de Hunzeweg (oost/west) qua verkeer niet optimaal is;

3-      de inrichting van de Hunzeweg (noord-zuid) prima is, maar dat de verharding kwalitatief te wensen overlaat (deels beoogd rioolwerk op zuidelijke deel);

4-      de Krasummerstraat (beoogd rioolwerk) er qua verharding netjes bij ligt;

5-      de L.W. de Blecourtstraat en de Rakenstraat (beoogd rioolwerk) qua inrichting sterk verouderd zijn en dat  de verharding er kwalitatief slecht bij ligt.

Wat gaan we de komende tijd doen:

a-      de bovengenoemde straten gaan we inmeten en inventariseren qua hoogte/breedte en inrichting;

b-      we gaan onderzoek doen naar de constructieve en kwalitatieve opbouw van de wegen;

c-       voor punt 2 wordt bekeken of we de inrichting zodanig kunnen aanpassen dat de verkeersveiligheid vergroot wordt;

d-      voor de punten 3 t/m 5 wordt gekeken hoe de bestaande rioolstelsels op orde kunnen worden gebracht. Voor de bovengrondse infra stellen we voor om (met uitzondering van punt 4) het geheel te vervangen, passend bij de Krassumerstraat. De doorgaande Hunzeweg wordt weer voorzien van een asfaltverharding. De Krassumerstraat behoudt zijn huidige uitstraling qua inrichting.

Als het benodigde meet- en onderzoekswerk is uitgevoerd, stellen we een concept-plan op. We verwachten dit concept-plan in februari of maart 2022 klaar te hebben. Onze bedoeling is om dit concept-plan met de dorpsvereniging bespreken en te overleggen over de wijze waarop we de inwoners van Garnwerd het beste kunnen informeren. Hierbij wordt opgemerkt dat de uitvoering uiteraard afhankelijk is van de te nemen maatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten.

7 reacties

 1. Ik ben zeer benieuwd. Dit ook omdat ik er een tig aantal jaren mee bezig ben en er niet naar mij wordt geluisterd.
  Dit duurt allemaal al een tig aantal jaren.
  Het wordt dus tijd dat er eindelijk en nog eens eindelijk aan wordt gewerkt met dank aan de politiek en ambtenaren.

 2. Hein Zeevalking

  Ik hoop dan wel dat ze bij het herinrichten van de doorgaande Hunzeweg zorgen dat er weer efficiënte snelheidsremmende voorzieningen terugkomen. Want het moet niet ten koste van de veiligheid van voetgangers gaan!

 3. Pieter van Dijk

  De vraag om meer veiligheid voor voetgangers op de Hunzeweg was ook in de jaren 70tig. van de vorige eeuw al een heikel punt. Tijdens drukbezochte concerten in de kerk maar ook voor mensen die ons dorp willen bewonderen is loopruimte vanaf de Krassumerstraat via de Hunzeweg levensgevaarlijk. Het voetpad langs de gracht is slecht en lopen over de rijbaan langs het hek is ondoenlijk. In het verleden is er veel energie ingestoken om dit op te lossen, maar zolang de lokale bewoners zich ook niet kunnen houden aan de regels is er maar een oplossing, controleren en handhaven op de 30 km. snelheidslimiet.

 4. Fokko Leutscher

  Aansluitend op de reacties van Kor, Hein en Pieter geef ik een korte aanvulling op deze vaak onveilige en soms geforceerde verkeerssituatie in ons dorp.
  Daarbij aangetekend dat reeds vele pogingen zijn gestrand, zo ook om d.m.v. verkeersremmers/drempels of biggenruggen e.e.a. op te lossen — vaak met veel geluid en trillingen ten gevolg.
  Om e.e.a. op een positieve manier een bijdrage te leveren, heb ik een presentatie op YouTube geplaatst, met een mogelijke voorbeeldoplossing (Shared space) in Den Andel. Een mogelijke oplossing, zoals deze destijds ook in onze dorpsvisie ter sprake is gekomen.
  Kijk voor de presentatie maar eens op https://www.youtube.com/watch?v=cGH0zMppt0U

 5. Een mooie oplossing in den Andel, echter komt daar ook zoveel verkeer op de weg voor als in Garnwerd. We zitten hier met veel landbouw- en vrachtverkeer en dit materiaal heeft nog al een breedte nodig. Bij de versmalling kan dit weer problemen gaan geven bij het doorgaan van de verkeersstroom, echter het idee van Fokko kan worden bekeken door de deskundigen en wellicht dat er dan een goede oplossing zal kunnen komen. Het idee van Fokko is niet verkeerd en geeft een “slow down” effect, maar ik heb ??? bij de hoeveelheid ruimte die er dan overblijft.

 6. Den Andel ligt in een landbouwgebied, waar de agrologistiek ook best wel in wissel zal trekken op het wegennet.
  Maar Garnwerd trekt wel meer recreatief, toeristisch en ander doorgaand verkeer aan …. ook vanwege de ligging aan het Reitdiep.
  Maar het lijkt me beter om door geheel Garnwerd een “slow down-effect” te creëren met een aantal vaste passageplaatsen voor groot verkeer i.p.v. diverse verkeersremmers of bloembakken o.i.d.
  Afgelopen week ben ik weer geschrokken van de snelheid waarmee een zeer grote tractor met een grote dumper richting de brug raasde…..je zal er maar wonen met kleine kinderen !

 7. Inderdaad er wordt nog steeds veel te hard gereden in Garnwerd.
  Vooral voor de kinderen is het een gevaarlijk terrein geworden om te fietsen en vooral om over te steken naar de basisschool. Er staan borden en er is een zebra pad, echter er zijn veel te veel bestuurders van diverse voertuigen die dit kennelijk niet (willen) zien. Nogmaals laat deskundigen uitzoeken hoe en wat er rondom de “slow down effecten” te creëren valt. Dit om de veiligheid op straat en op de weg te vergroten voor de inwoners van Garnwerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.