Eigen energie van en voor Garnwerd dichterbij!

Leeg dakDe 30e juni was er een informatieavond over een Zonnecollectief in Garnwerd in het schoolgebouwtje van de Kromme Akkers. Bij de laatste ‘Energie-avond’, 18 februari in het ijsbaangebouw, gaven de aanwezigen te kennen dat de tijd rijp is voor een eigen energieproject in Garnwerd. De commissie Energie is nadien aan de gang gegaan om een concreet plan te bedenken en de belangstelling daarvoor in het dorp te peilen. Deze avond legden Joris de Winter en Philip Kocken van de commissie het plan nader uit en was er ruime gelegenheid om daar over vragen te stellen.

Van toekijker naar regisseur

Logo Pieter Malfliet

Nieuw logo. Ontwerp: Pieter Malfliet

Joris opende de avond met enige achtergrondinformatie. Hij begon te vertellen over een wereld om ons heen waarin steeds vaker keuzes worden gemaakt waar we ons niet in kunnen vinden. Als voorbeeld noemde hij de dreigende sluiting van de Kromme Akkers. “Je doet niets of je doet iets. Ouders en leerkrachten hebben zich er niet bij neergelegd en zijn in actie gekomen. Ze maken een plan om de school te behouden voor het dorp. We kunnen dat ook met energie. Want veel mensen zijn het er niet mee eens dat fossiele brandstoffen de overhand hebben terwijl men wél anders wil. Ook hier kunnen we iets doen. Door zélf energie op te wekken, te verkopen en af te nemen van de coöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam, de énige energiemaatschappij die de winsten teruggeeft aan wie ze thuishoren: de dorpen zelf. Zo is de cirkel rond”. En passant werd nog even het nieuwe logo van Noordelijk Lokaal Duurzaam getoond met een cirkel er in, net ontworpen door dorpsgenoot Pieter Malfliet.

IMG-20150630-WA0000

“Zonnecollectief is ook uitkomst als zonnepanelen op je eigen dak niet mag, kan of als je het niet wilt.”

Een Zonnecollectief
En dan over een Zonnecollectief: “een Zonnecollectief maakt het -middels de Regeling Verlaagd Tarief– mogelijk samen energie op te wekken en te profiteren van de opbrengsten. Een Zonnecollectief is een uitkomst wanneer zonnepanelen op eigen dak niet kan (denk aan dakligging), niet mag (denk aan monument of beschermd dorpsgezicht) of als je dat zelf niet wilt (bijvoorbeeld omdat je dat gedoe vindt of niet mooi).
Naast de opbrengsten uit de geproduceerde stroom krijgen de deelnemers een korting op hun energierekening: ze betalen een lagere energiebelasting. De regeling wordt ook wel Postcoderoosregeling genoemd omdat je als deelnemer moet wonen in de viercijferige postcode waar de installatie staat of in de postcodegebieden die er aan grenzen. Ook inwoners van omliggende dorpen zoals Feerwerd kunnen dus meedoen, maar we willen eerst kijken of we het met Garnwerd kunnen rondkrijgen”, aldus Joris.

Het aanbod
Joris legde uit dat er op basis van alle voorlopige berekeningen nu een idee bestaat hoe een aanbod er uit zou kunnen gaan zien. Wordt gekeken naar financiële opbrengsten van een zonnepaneel dan ziet een aanbod er mogelijk zo uit:
• kosten van 1 zonnepaneel zijn maximaal circa € 350,- per stuk. Dat is inclusief installatie, omvormer en onderhoud. Deelname is mogelijk vanaf 1 paneel;
• terugverdientijd is maximaal 12 jaar. Gestreefd wordt naar minder dan 10 jaar. De levensduur is 25 jaar.
• (streef)rendement op inleg groter dan 4%. Dat is meer dan de actuele bankspaarrente van 1-2%.
Volgens Joris telt niet voor iedereen alleen de financiële opbrengst. Voor een groeiende groep mensen telt de onafhankelijkheid en de besparing van fossiele brandstoffen en CO2. “Met een zonnepaneel bespaar je zo’n 80 kilogram CO2 per jaar.

There must be

“Hieronder moet een energiebron aanwezig zijn”.

Enquêtes
Over de enquêtes vertelde Philip dat er door de gehele commissie in enkele dagen zo’n 45 in het dorp zijn opgehaald. Hij gaf aan dat er met ruim 200  huishoudens nog de nodige ontbreken. Maar bepaald snel ging het ophalen niet want: “we kwamen tot de ontdekking dat het thema bij veel meer mensen leeft dan we dachten. Je wordt binnen gevraagd voor een kop koffie, gevraagd naar het project en vervolgens wil men heel graag het nodige over energie met je delen”. Philip liet zien dat uit de opgehaalde enquêtes bleek dat 18 mensen sowieso mee willen doen, 19 eerst nog vragen hebben en 8 mensen geen belangstelling hebben. Mensen die sowieso mee willen doen konden een bandbreedte opgeven van een minimum en maximum aantal gewenste panelen. Opgeteld kwam dit uit op 96 respectievelijk 121. “Ik ben ook geïnteresseerd” werd er geroepen vanuit de zaal, “hier is nog een briefje!”.

20150630_213249

“Alleen in het donker hebben zonnepanelen geen opbrengst”

Vragen over een Zonnecollectief
Joris liet zien dat op de ingevulde formulieren de nodige vragen werden gesteld. Met name was er de vraag of je ook mee kan doen als je een woning huurt, wat er gebeurt als je verhuist en of de zogenaamde waardevermeerderingsregeling van toepassing is. Een opmerking die meerdere malen op het formulier werd geschreven was dat men graag mee wil doen maar het geld niet in één keer kan missen. Joris gaf aan dat gekeken wordt of daar iets aan kan worden gedaan, bijvoorbeeld door gebruikmaking van een fonds.
Ook vanuit de zaal kwamen er vragen. De vraag of er ook contact met de woningcorporatie contact is gezocht kon Joris positief beantwoorden: “we willen kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen”. Op de vraag of we niet moesten kiezen voor een mogelijk iets voordeliger installatiebedrijf uit Duitsland antwoordde Philip dat ze zoveel als haalbaar juist bedrijven uit de provincie een kans willen geven. Ook werd geopperd dat een beetje mooie zonnepanelen wel de voorkeur hebben, waarop een aanwezige grapte: “wat maakt dat nou uit als ze niet op je eigen dak liggen?” Tenslotte vroegen meerdere aanwezigen zich af of 1 dak niet snel te klein is, wat dan? “Laten we beginnen te kijken naar 1 dak” zei Joris.

Vervolg
LoesjeMet een toezegging van minimaal 96 panelen en nog niet een kwart van de opgehaalde enquêtes heeft de commissie Energie er voldoende vertrouwen in dat een Zonnecollectief een kans van slagen heeft in het dorp.
De commissie wil dan ook verder gaan met het uitwerken van de plannen en oplossingen bedenken voor de gestelde vragen. Vervolgens moet het dorp in het najaar een concreet en helder aanbod krijgen. Het uitwerken zal voor een groot deel in de zomer plaatsvinden. Als de commissie halverwege augustus een goed plan laat zien aan de provincie dan bestaat de mogelijkheid dat Garnwerd in aanmerking komt voor een stimuleringsbudget.
Tijdens Garnwerd Grandioos zullen Martin Noorda, Fokko Hooijer en Philip Kocken op de braderie staan om vragen te beantwoorden. Ook zal dan gevraagd worden naar de visie van dorpsbewoners op eigen energie.

Braderie Garnwerd Grandioos

Braderie Garnwerd Grandioos

Tenslotte
Gevraagd werd hoe de aanwezigen het plan en de avond hebben ervaren. Reacties: “ik vind het echt heel mooi”, “goed dat wij dat kunnen doen hier in Garnwerd” en “hier heb ik echt zin in”. De anderen konden zich daar uitstekend in vinden.

Noot van de redactie: op deze website is meer informatie te vinden en staan er ook veelgestelde vragen.

Eén reactie

  1. Pingback:1 juli over gefrack: verslagen, foto’s én 1 op 1 gesprek | OnzeKlei

Reageren is niet mogelijk