“De Paddepoelsterbrug moet TERUG”

Vanuit de kerngroep “Brug terug” hebben vele sympathisanten onderstaande nieuwsbrief ontvangen, waarin de mogelijkheid wordt geopperd om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat / binnen 6 weken na 20 juni (vóór 1 augustus 2019) :
—————————.

Hallo Allemaal

Inmiddels is het zomer en mooi weer. Fietsers, wandelaars, recreanten en iedereen die van stad naar platteland beweegt en vice versa , geniet van groei en bloei alom.
Op de Paddepoelsterweg aan stadskant  zie je voornamelijk studenten en aan de plattelandskant zo nu en dan racefietsers of een enkele langeafstandloper.

We hebben een mooie tweede Brugterug-café avond gehad. Zeer interessante verhalen van Jan van den Broek aan de hand van het volgen van de Paddepoelsterweg vanaf de stad.
Jan is voornemens hier t.z.t. ook een publicatie over te maken.
De derde avond zal waarschijnlijk in de stad plaatsvinden.

Alhoewel de Paddepoelsterbrug nog niet teruggelegd is, is er ook nog steeds geen formeel besluit wat hieraan ten grondslag zou kunnen liggen. Er ligt een schijnbaar simpel verkeersbesluit van de gemeente waarin aangegeven wordt een paar borden te zullen plaatsen. Dat je ter plekke van waar de brug was, niet naar de overkant mag wandelen/of op andere manier over “de weg” (die er niet is) mag gaan.

Het addertje onder het gras zit hem in de wijze van motivering, waarin geen sprake is van een besluit maar gewoon aangenomen wordt dat de brug er niet is.
Hierop anticipeert RWS in een brief (n.a.v. hoorzitting Baudien) door te stellen dat de gemeente heeft aangegeven dat ze de oeververbinding voor het verkeer formeel heeft verbroken.
Namens de minister zegt de directeur van RWS Noord, Erica Slump, dat het vast ongemak voor omwonenden zal veroorzaken, dat het resultaat van het bestuurlijke overleg is dat de Paddepoelsterbrug niet terugkomt.

  1. Dit is geen besluit. Ik kan niet iets vinden waartegen we in beroep kunnen gaan. Dat moet bij een besluit.
  2. Ze weet natuurlijk ook wel dat het “ongemak” voor omwonenden wel wat meer is dan dat. En ze gaat hierbij voorbij aan alle andere mensen die hierdoor worden benadeeld. Alle fietsers en wandelaars, toeristen, ach u kent ze inmiddels wel.

Natuurlijk zijn wij druk doende ook deze zaken weer aan te kaarten en er bezwaar tegen in te dienen.

WAT U KUNT DOEN:
1.
Dien een bezwaar in bij de gemeente tegen het verkeersbesluit (in de link hieronder staat ook  wat er bij moet staan en waar je het heen moet sturen)
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-34572.pdf
 
Maak bezwaar tegen de zin (“ik maak bezwaar tegen”) “Door een aanvaring is de Paddepoelsterbrug niet meer in gebruik” (staat bij “motivering”).
Zeg dat in plaats van deze zin er moet staan: “Doordat Rijkswaterstaat de Paddepoelsterbrug niet repareert is deze sinds 26 september 2018 niet in gebruik”.
Verder kun je erin zetten dat in de motivatie moet staan dat de gemeente er als wegbeheerder voor zal zorgen dat de oeververbinding z.s.m. hersteld wordt tijdens het wachten op duidelijkheid op de definitieve situatie. Jouw belangen worden namelijk al vanaf 26 september af geschaad zolang dit niet gebeurt en zolang wacht je op duidelijkheid (zet erbij wat er vervelend voor je is doordat de brug eruit is).

2.
Dien een klacht in bij Rijkswaterstaat.
Geef aan dat je wilt dat de Paddepoelsterbrug hersteld moet worden en dat deze er al 9 maanden uit ligt zonder dat deze eruit gehaald zou worden. En dat er het ongeluk geen andere feiten boven water zijn gekomen op grond waarvan dit wel zou kunnen.
Of dat je graag een besluit wilt hebben waarin staat dat hij niet hersteld wordt met gegronde redenen waarom. Bij dat besluit moet staan dat je hiertegen bezwaar kunt maken.
Vertel waarom je belanghebbende bent. Dus waarom het voor jou belangrijk is. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Je kunt er ook bij vermelden dat ze waarschijnlijk wel weten dat dit voor heel veel mensen geldt.
Stuur de klacht naar:
Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Noord Nederland Erica Slump
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Wij krijgen regelmatig vragen  over wat de gemeente en Rijkswaterstaat nu gaan doen en wanneer dat klaar is. Wij hebben geen idee. Er zijn slechts voornemens bij ons bekend over het nadenken over wat men zal doen. Van de beloften over snelle tijdelijke  oeververbinding en het verbeteren van omwegen is tot nu toe niets gebleken.
Wel heeft RWS aangegeven snel vergunningen te willen regelen om de huidige nog liggende brugdelen waaraan de oude brug terug geplaatst zou kunnen worden te willen verwijderen. Dat is eigenlijk de enige concrete actie die men voornemens is.
Het aantal mensen wat zich aansluit bij ons groeit nog steeds.
Er lijkt behoefte aan een groep die zich voor het cultuurhistorische karakter en de verbinding van het gebied in wil zetten. Evenals er mensen zijn die vanaf het Hogeland en Westerkwartier hard willen maken voor de meer recreatieve invalshoek om dit gebied verbonden te houden. Daarnaast komen er uit de stad steeds meer geluiden van mensen die zich afvragen waar de verbinding blijft. Wordt vervolgd dus!
 

met vriendelijke groet,

Namens de kerngroep Brug terug.
Facebook: De Paddepoelsterbrug t’rug!

2 reacties

  1. Emmeke Schurink

    Ik heb de link geprobeerd, maar die werkt niet.
    Opgezocht via google, maar dat is heel ingewikkeld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.