De oude wilg

Zoals in onze laatste dorpseditie “de Gört” door Lambertus al stond beschreven: de Wilg is weg ! Hij stond langs de Reitdiepdijk nabij het fietspad tussen Garnwerd en de Raken. Deze ca. 200 jaar oude wilg is 2 x door de bliksem getroffen, groeide vervolgens met meer stammen weer verder; een respectabele leeftijd dus, maar hij was nog niet ziek.

In de zomer zochten de schapen er hun verkoeling; vele Garnwerders ervaren het als een gemis. Het was geen toeval dat ze daar stonden …… ze maakten deel uit van het woonerf van de fam. Siertsema …. later van een familie Balk.
Het is jammer dat men zich niet bewust is dat door een dergelijke ingreep ook het “lezen van het landschap” wordt aangetast; andere elementen in ons “vlakke land” zoals waterstromen, wierden, onregelmatige kavelpatronen en opslibbingen e.d. spreken waarschijnlijk meer tot de verbeelding.
Omdat er meer van dit soort herkenbare woonsteden in ons landschap zijn (ieder met hun eigen verhaal) is er door meerderen contact gezocht met het Groninger Landschap over het waarom en hoe dit heeft kunnen gebeuren en dat niemand dit aan zag komen (geen schriftelijke vergunning ingediend).

In haar reactie laat het Groninger landschap weten dat bewuste bomen zijn gekapt i.v.m. het weidevogelbeheer binnen haar eigendom en dat de bomen zijn gekapt zijn ter vergroting van de landschappelijke openheid en ter voorkoming van de vestiging van predatoren (kraaien e.d. die de weidevogelpopulatie teniet kunnen doen).
Ook werd opgemerkt dat met bevoegd gezag (gemeente) contact was opgenomen voor toestemming tot kap. Gemeente heeft aangegeven dat de bomen zonder afgifte van vergunning gekapt mochten worden.
Van een historische woonplek was het Groninger Landschap (helaas) niet op de hoogte en laat weten dat ook de gemeente Winsum haar daar niet op heeft gewezen.
Alle betrokkenen bij het Groninger Landschap, de gemeente Winsum en ook bij de erfgoedcommissie zijn geïnformeerd; hopelijk dat ze op andere locaties hier in de toekomst rekening mee zullen houden.

Een verrassing en een schrale troost is dat onze Garnwerder kunstschilder Arie Jekel deze wilg … met veel rijp aan de takken …op een winterse ochtend…. in 2012 heeft vastgelegd

(bron)
http://ariejekelart.nl/
http://ariejekelart.nl/groningen.html

en dan zoeken op: “Oude Wilg | Garnwerd 2012 | Aquarel | Formaat 40 x 29,5 cm”.

 

(bijdrage: Fokko Leutscher)

Reacties zijn gesloten.