BLV

hamDorpsgenoten,

Nog een kleine maar niet onbelangrijke aanvulling op de uitnodiging voor de Bijzondere Ledenvergadering op 13 november : deze zal plaats vinden om 20:00 uur in café Hammingh.

Het bestuur van de Dorpsvereniging Garwerd en omstreken nodigt de leden uit voor een bijzondere ledenvergadering. Sinds een paar maanden bestaat het bestuur uit vier personen, en dit is gezien de aard en omvang van de bestuurstaken te weinig. In de ALV van maart 2013 is besloten om naast de vaste activiteiten ook de Dorpsbelangen te gaan behartigen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het bestuur in aantal weer op peil gebracht wordt tot zeven personen. Want zoals het nu gaat kraakt het bestuur in zijn voegen! Daarnaast heeft het bestuur gemerkt dat de koers en keuzes die gemaakt worden soms niet op bijval kunnen rekenen. Voor het draagvlak en de slagvaardigheid moeten er dus nieuwe bestuursleden bij. Je hoeft geen alleskunner te zijn: of je voorkeur nu ligt bij de activiteiten of bij de belangen, je bent van harte welkom! Daarbij wil het zittende bestuur nog zeggen dat als er nieuwe mensen bijkomen, de diverse rollen in het bestuur nog tijdens de vergadering besproken en herverdeeld kunnen worden!

Komt allen, en help mee met de toekomst van het dorp en de dorpsvereniging!

 

Reacties zijn gesloten.