Bijzondere ledenvergadering 14 november

In Gort nr 65 staat wat de commissie Jeugd in de afgelopen tijd heeft gedaan en welke stappen de commissie nu wil nemen. Maar dat kan en wil de commissie niet doen, voordat ze de leden van de Dorpsvereniging hebben geïnformeerd – en belangrijker nog – ze de steun van het dorp voelen om hun acties weer te voorzien van hun denk- en daadkracht. De commissie wil weten of ze de goede weg inslaan en staat open voor suggesties.
Omdat het dorp zich unaniem heeft uitgesproken over het belang van de school, heeft het bestuur besloten een Bijzondere Leden Vergadering uit te schrijven. En wel op vrijdagavond 14 november vanaf 20:00 uur in de kerk. In verband met de tijdelijke sluiting van Hammingh in verband met restauratiewerkzaamheden is de vergadering in de kerk van Garnwerd.

Op de agenda staat:

  • Opening
  • Informatie over activiteiten van het afgelopen half jaar door de commissie
  • Informatie over samenwerking met L&E door de commissie, met aansluitend het formuleren van belangrijke aanpassing van het voorstel als de vergadering dat wil
  • Informatie over samenwerking in Noord Groningen/ de dialoogtafel door de commissie, met aansluitend het formuleren van belangrijke aanpassing van het voorstel als de vergadering dat wil
  • (eventueel een pauze van 10 minuten)
  • Besluitvorming over deelname aan samenwerking 2
  • Besluitvorming over deelname aan samenwerking 3
  • Sluiting

Graag tot ziens op 14 november,
Het bestuur en de commissie Jeugd!

Reacties zijn gesloten.