20.000 Windmolens of 814 hectare zonneparken in het Westerkwartier? Opbrengst voor de Westerkwartierders of voor ontwikkelaars?

De gemeente Westerkwartier peilt momenteel de mening van bewoners op www.overwesterkwartier.nl. Wat is er aan de hand? en wat wil Garnwerd?

20.000 kleine windmolens (met de houten wieken) ,65 grote windmolens, 814 hectare zonnepark, of een combinatie van beide. Dat is de opgave waar “het Westerkwartier” voor staat wil het aan de afspraken van het klimaatakkoord voldoen.

De klimaatopgave maar ook het dichtdraaien van de gaskraan maakt dat de behoefte aan duurzaam opgewekte elektriciteit de komende jaren sterk toeneemt. Elke regio krijgt daarbij een eigen verantwoordelijkheid. Zo ook ons Westerkwartier.

Om aan de toekomstige elektriciteitsbehoefte (bedrijven, instellingen, huishoudens) van het Westerkwartier te voldoen zal in totaal ruim 700 gigawattuur (Gwh) duurzaam moeten worden opgewekt. Daarvan kan ruim 100 Gwh met zonnepanelen op daken worden opgewekt. De overige 590 Gwh zal in de vorm van zon- en/of wind op land worden gerealiseerd. Dat staat gelijk aan 20.000 kleine windmolens of 814 hectare zonnepark. Windenergie op zee is gereserveerd voor de grote industrie.

In Garnwerd gebruiken we samen jaarlijks circa 1.2 miljoen Kilowattuur (=1,2 Gwh = circa 50 kleine windmolens) aan elektriciteit.

De komende periode gaat de gemeente beleid (RES; Regionale Energie Strategie) opstellen die het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit mogelijk maken maar tegelijk het karakteristieke landschap in het Westerkwartier zo veel mogelijk behouden. Het opstellen van deze regels wil de gemeente zoveel mogelijk doen in samenspraak met de inwoners van het Westerkwartier. Het is aan ons of we invloed willen uitoefenen of niet. Belangrijke vragen die op ons afkomen zijn.

  • Waar willen we wel en waar beslist geen zonneparken?
  • Waar willen we wel en waar beslist geen windmolens?
  • Als er een grootschalige opwekking in onze directe omgeving tot stand komt willen we dan als gemeenschap kunnen meedelen in de opbrengsten? of vinden we het prima als ontwikkelaars van buitenaf de opbrengsten zelf behouden?

De gemeente nodigt alle inwoners van het Westerkwartier uit een mening te vormen en deze kenbaar te maken door de enquête in te vullen op www.overwesterkwartier.nl. Daarnaast zullen er nog een aantal bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij we als dorp worden uitgenodigd onze mening en ideeën kenbaar te maken. Alle inwoners zijn daarbij welkom.

De online enquête beschouwen we niet als de meest ultieme vorm van “burgerbetrokkenheid”. Ook de gebruiksvriendelijkheid is niet 100 punten. Als commissie hebben we hierover onze bedenkingen geuit richting de gemeente. Tegelijk zijn we als commissie van mening dat we onze stem waar mogelijk moeten laten horen. Het alternatief is dat beleid zonder onze inbreng vorm zal krijgen. We moedigen alle Garnwerders dan ook aan de enquête in te vullen. Dat is mogelijk tot 30 oktober!!

In de dorpsvisie (www.garnwerd.eu/dorpsvereniging/dorpsbelangen/dorpsvisie/ ) hebben we de energie-transitie benaderd als een opgave maar ook als een kans. We zullen als commissie energie onze visie ook uitdragen. Kern van onze boodschap zal zijn;

  • Nieuwe energie komt tot stand voor- door- en met de lokale gemeenschap. Wie doun’t zulf!
  • Benut de ruimte op daken eerst!
  • Eerlijke verdeling van lusten en lasten, opbrengsten van duurzame energie blijven behouden voor de regio/de gemeenschap.

Heb je nog vragen en/of ideeën naar aanleiding van bovenstaande, wil je een bijeenkomst bijwonen of heb je hulp nodig bij het online invullen van de enquête. Stuur een mail naar gloed@garnwerd.eu.

‘Binnenkort meer informatie over het 2e zonnedak en de elektrische deelauto’. !!

Commissie energie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.