Burgemeester Michels is bereid tot bemiddeling

strandjeOp 11 december berichtten we over het besluit van het college van de gemeente Winsum dat zij het bestemmingsplan niet willen wijzigen. Daardoor zou het strandje van Garnwerd aan Zee illegaal blijven. Op 10 februari zou de gemeenteraad spreken over dit onderwerp, om in maart een definitief besluit te kunnen nemen.
Omdat Garnwerd aan Zee het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan heeft teruggetrokken, behandelt de raad het niet. Daardoor is inspreken ook niet meer mogelijk. Het strandje blijft dan illegaal en de gemeente is verplicht toe te zien op het terugbrengen van het terrein in oude staat.

Het bestuur van de dorpsvereniging ziet en hoort dat er – hoe dan ook, met of zonder het zandstrandje – onvrede is in het dorp. Het bestuur heeft de burgemeester van Winsum in een gesprek op 4 februari gevraagd een bemiddelende rol te spelen om weer meer tot elkaar te komen. Burgemeester Michels heeft toegezegd daaraan mee te willen werken. Het voorstel is om een klein gezelschap met voor- en tegenstanders van het zandstrandje in de huidige vorm, uit Garnwerd, met elkaar te laten praten onder leiding van de gemeente.
Als jij degene bent die dit gesprek graag wilt voeren laat dit dan weten via dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com.
We gaan hier samen uit komen, wat er ook gebeurt!

 

Dorpsvisiebijeenkomst 65+

65* van de commissie dorpsvisie *
Aan alle 65 plussers van Garnwerd en omstreken: vergeten jullie niet de dorpsvisiebijeenkomst a.s. donderdagavond om 20.00 uur in het ijsbaangebouw? Jullie kunnen dan aangeven hoe jullie mening is over toekomstige ontwikkelingen in het dorp in het algemeen en over voorzieningen voor senioren in het bijzonder. Zie ook de brief die jullie twee weken geleden hierover hebben gekregen. Als je wilt komen, geef het dan even door aan Lambertus Postma (l.postma@rug.nl of 0646782331). Ik weet dan op hoeveel mensen ik kan rekenen. Tot donderdagavond!

Informatie & discussieavond + toekomst Kromme Akkers

* van de commissie jeugdzaken *
behoudkleinescholenOp 29 januari organiseert Stichting Behoud Kleine Scholen een informatie- en discussieavond in Café Hammingh over krimp en het basisonderwijs in de hele regio. Garnwerders die zich betrokken voelen bij dit thema en van gedachten willen wisselen met andere dorpen én experts zijn van harte welkom. Lees hier het programma voor donderdag a.s. Wilt u luisteren of meepraten? Geef u op via info@behoudkleinescholen.nl

Donderdag 29 januari.  Cafe Hammingh te Garnwerd
start programma 20.00 uur, inloop vanaf 19.30

beste school voor garnwerdAnder belangrijk nieuws: in de eerste week van februari presenteert onze projectgroep (met leden uit de commissie jeugdzaken van de dorpsvereniging, de MR van De Kromme Akkers en de directeur primair onderwijs van Lauwers & Eems) haar plannen voor behoud van De Kromme Akkers aan mevrouw Volp, directeur van schoolvereniging Lauwers & Eems. Wij verwachten dat kort daarop meer duidelijk zal worden over de toekomst van de Kromme Akkers. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Zie ook debesteschoolvoorgarnwerd.nl

Uitnodiging dorpendag

* Ingezonden uitnodiging *
Wij nodigen iedereen met hart voor de Groninger dorpen uit om 14 februari naar Campus Winschoten te komen voor een bijzondere dag. Alweer voor de derde keer dé dag voor iedereen met hart voor de Groninger dorpen en het platteland in onze provincie!
Een afwisselende dag vol energie – boordevol initiatief en inspiratie uit en voor de dorpen! Zie voor het programma onderstaande afbeelding, of klik hier voor meer informatie.
dorpendag

Snert & strooizout terugblik

Maandag 19 januari konden alle inwoners van de gemeente Winsum gratis strooizout
ophalen, om niet alleen je eigen paadje, maar ook die van de buren te strooien.
Thema is: denk om elkaar… Daarnaast kon je informatie krijgen over allerlei zaken
die de gemeente regelt omtrent zorg. Zo ook in Garnwerd en onze eigen burgemeester
kreeg de eerste bak zout overhandigd van wethouder Marc Verschuren in de Kromme
Akkers. Zo’n 20 mensen kwamen langs voor zout en snert, en dat gaf een gezellig
treffen.

Inloopbijeenkomst 2 varianten Paddepoelsterbrug

paddepoel.jpg.1000x1000_q95De provincie Groningen organiseert een inloopbijeenkomst over de vervanging van de Paddepoelsterbrug. En wel op donderdag 22 januari 2015 tussen 19.00-21.00 uur in Dorpshuis De Hoeksteen, naast de kerk van Dorkwerd. Het is een inloopbijeenkomst, dus er is geen programma. Iedereen kan gewoon langs gaan op zijn/haar eigen moment. Veel Garnwerders gebruiken de Paddepoelsterbrug (dagelijks) om naar de stad te fietsen en staan dus ook wel eens te wachten tot er een vrachtschip of plezierjacht voorbij is. Wellicht vind jij het leuk/ belangrijk om hierover mee te praten! Lees verder…

Geslaagd stamppotbuffet, Pieter van Dijk burgemeester 2015, T&P en Quizzz weer groot succes

79 dorpsgenoten waren op 9 januari van het eerste Stamppotbuffet van de Dorpsvereniging. Jong en ietsje ouder genoot van de boerenkool en allerlei andere heerlijkheden van Bert & Margriet in Cafe Hamminghs Doorrit. Vlak voor achten vertrok de jonge garde en sloot een aantal liefhebbers van het avondprogramma zich aan. Ruim zestig mensen genoten van het jaaroverzicht en de scherpe tong van Thomasvaer en Pieternel.
Erwin de Groot werd ‘oud burgemeester’. Joske maakte de tiende burgemeester van Garnwerd bekend: Pieter van Dijk is de burgemeester in 2015. Het bestuur van de Dorpsvereniging heeft erg genoten van het grote aantal mooie voordrachten van potentiële burgemeesters. De inzet van Pieter van Dijk zowel in het verleden als ook tegenwoordig (ijsbaanvereniging, dorpsgids, schrijver Boekeniers, organisator nieuwjaarsduik), maakt dat hij dit ambt ruimschoots verdient.
Lambertus, Miente en Erwin hadden weer een fantastische quizzzz in elkaar gezet. De vragen riepen bij de aanwezigen weer heerlijk sportief ėn manipulatief gedrag op: er werd keihard gestreden voor de eeuwige roem. Kortom, het was weer een heerlijke, hilarische Garnwerder avond!

Terugblik kerstvoorstelling in de kerk

publiekHet is al weer even geleden (vorig jaar) maar te mooi om niet alsnog te delen. De (bijna) kinderen van de Kromme Akkers; zélf het kerstverhaal vertellen vanaf de preekstoel, zingen, en ook de muzikale begeleiding.

Na afloop regende het complimenten van ontroerde vaders, moeders, opa’s en oma’s en andere (indirecte) Garnwerders. We hopen op een nieuwe traditie. Mag hij vast op de jaarkalender? Bedankt organisatoren en ondersteuning!
(een compilatie; m.d.a. Fokko)