Vergaderingen

Notulen ALV 6 april 2018 zijn hier in te zien.

 


Aankondiging ALV 2018
Op 6 april de jaarlijkse ALV van de dorpsvereniging om 20.00 uur in de Doorrit.
De notulen van 31 maart 2017 zijn hier in te zien.

 Aankondiging ALV 2017

Op vrijdagavond 31 maart wordt de jaarlijkse ALV van de Dorpsvereniging gehouden. Momenteel bestaat het bestuur uit 5 personen: voorzitter Sonja Hofstee, secretaris Robbert Vermeulen, penningmeester Nynke Veenstra en bestuursleden Liesje Faber en Gerro Dijk. Nynke Veenstra heeft aangegeven graag een tweede termijn als penningmeester te willen aanblijven. De overige bestuursleden zijn nog niet aan het einde van hun eerste termijn en willen doorgaan. Wel is er nog steeds behoefte aan versterking van het bestuur. Aspirant-leden kunnen zich tot een week voor de vergadering melden bij een van de bestuursleden zodat hun kandidatuur via de agenda bekend gemaakt kan worden.


De notulen van de vergadering van 18 maar 2016 zijn hier in te zien.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.