Werkgroep ouderen

VERSLAG OUDERENBIJEENKOMST 6 MAART 2017

Klik hier om het verslag te downloaden


PLEZIERIG OUDER WORDEN IN GARNWERD,verslag van een onderzoek
In dit rapport (klik hier om te downloaden) vindt u de resultaten van de enquête die eind 2016 is gehouden onder de zestigplussers in Garnwerd.
De enquête was een initiatief van de werkgroep ouderen van de dorpsvereniging. De werkgroep is in het leven geroepen om het onderdeel Wmo en participatiesamenleving van de dorpsvisie uit te werken.

 UITNODIGING
aan alle zestigplussers in Garnwerd en andere belangstellenden
Garnwerd, februari 2017

Beste dorpsgenoten,
De resultaten van de enquête onder zestigplussers zijn in kaart gebracht. Het aantal deelnemers was groot. Wij willen het rapport graag met jullie bespreken op maandag 6 maart, in basisschool De Kromme Akkers in Garnwerd, van 17.00-18.30 uur. Jullie worden hiervoor van harte uitgenodigd.
In het rapport doet de werkgroep voorstellen voor actiepunten. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden en welke ideeën jullie hebben om ze in de praktijk te brengen.
Daarover gaan we graag met jullie in discussie.
Om 18.30 uur bieden we jullie een winters stamppotbuffetje aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als je mee wilt eten, dan graag voor 1 maart even opgeven bij Liesje Faber, Burgemeester Brouwersstraat 8 (per telefoon (0594 621850) of per e-mail: liesjefaber@kpnmail.nl).
Het samenvattend rapport is digitaal op te vragen via een mailtje aan liesjefaber@kpnmail.nl en wordt binnenkort ook op deze website geplaatst.
Speciaal de zestigplussers worden uitgenodigd, maar ook andere dorpsgenoten zijn van harte welkom.
Wij hopen op een grote opkomst!

De werkgroep ouderen Garnwerd,
Pieter van Dijk, Gerrit van Esveld, Ria Timmer,
Margreeth Switters, Saskia Messchendorp
Carla van der Moolen, Evelien Slangenberg, Ineke Blankenspoor, Janet de Jong, Liesje Faber

Share

Reacties gesloten