Werkgroep ouderen

Op maandag 27 november organiseert de werkgroep ouderen een avond over Wonen in Garnwerd, speciaal voor senioren. De bijeenkomst is in de school en begint om 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur).

Waar gaat het over?
Het gaat over huurwoningen, maar ook over eigen woningen.

We hebben René Tammeling van woningbouwstichting Wierden en Borgen uitgenodigd om informatie te geven over het verhuurbeleid, speciaal in Garnwerd.

Daarna vertelt Lotte Medema van Fijn Zorgen over mogelijkheden om woningen zodanig aan te passen dat ouderen erin kunnen blijven wonen.

Ten derde willen we graag verkennen welke precieze wensen er leven als het gaat om een gezamenlijke woonvorm voor ouderen. Duidelijk is al wel dat Wierden en Borgen geen rol voor zichzelf ziet om zo’n woonvorm te realiseren. Maar er zijn wellicht nog andere mogelijkheden.
Met name de mensen die hiervoor voelen nodigen we uit om te vertellen wat hun voor ogen staat, voor we hier verder onderzoek naar doen.

Weer samen eten na afloop
Na afloop van de bijeenkomst (plusminus 18.30-19.00 uur) is er soep met brood, en ook een drankje, om gezellig na te praten. Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel graag even vóór 20 november opgeven bij Liesje Faber, BB-straat 8, telefoon 0594 621850, e-mail: liesjefaber@kpnmail.com.

Op deze bijeenkomst zijn overigens alle geïnteresseerde dorpsgenoten welkom!
We hopen op (weer) een grote opkomst! De koffie of thee met iets lekkers staan klaar om 16.30 uur.


VERSLAG OUDERENBIJEENKOMST 6 MAART 2017

Klik hier om het verslag te downloaden


PLEZIERIG OUDER WORDEN IN GARNWERD,verslag van een onderzoek
In dit rapport (klik hier om te downloaden) vindt u de resultaten van de enquête die eind 2016 is gehouden onder de zestigplussers in Garnwerd.
De enquête was een initiatief van de werkgroep ouderen van de dorpsvereniging. De werkgroep is in het leven geroepen om het onderdeel Wmo en participatiesamenleving van de dorpsvisie uit te werken.

 UITNODIGING
aan alle zestigplussers in Garnwerd en andere belangstellenden
Garnwerd, februari 2017

Beste dorpsgenoten,
De resultaten van de enquête onder zestigplussers zijn in kaart gebracht. Het aantal deelnemers was groot. Wij willen het rapport graag met jullie bespreken op maandag 6 maart, in basisschool De Kromme Akkers in Garnwerd, van 17.00-18.30 uur. Jullie worden hiervoor van harte uitgenodigd.
In het rapport doet de werkgroep voorstellen voor actiepunten. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden en welke ideeën jullie hebben om ze in de praktijk te brengen.
Daarover gaan we graag met jullie in discussie.
Om 18.30 uur bieden we jullie een winters stamppotbuffetje aan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als je mee wilt eten, dan graag voor 1 maart even opgeven bij Liesje Faber, Burgemeester Brouwersstraat 8 (per telefoon (0594 621850) of per e-mail: liesjefaber@kpnmail.nl).
Het samenvattend rapport is digitaal op te vragen via een mailtje aan liesjefaber@kpnmail.nl en wordt binnenkort ook op deze website geplaatst.
Speciaal de zestigplussers worden uitgenodigd, maar ook andere dorpsgenoten zijn van harte welkom.
Wij hopen op een grote opkomst!

De werkgroep ouderen Garnwerd,
Pieter van Dijk, Gerrit van Esveld, Ria Timmer,
Margreeth Switters, Saskia Messchendorp
Carla van der Moolen, Evelien Slangenberg, Ineke Blankenspoor, Janet de Jong, Liesje Faber

Share

Reacties zijn gesloten.