Vorderingen Dorkwerderbrug & filmpje ommetjes

Brugdeel DorkwerderbrugHallo dorpsgenoten,
Even een afbeelding (klik voor vergroting) en wat info over de nieuwe Dorkwerderbrug.
De werkzaamheden bij Dorkwerd vorderen gestaag. De aannemer gaat deze en volgende week verder met het aanbrengen van de fundering voor de wegaansluiting van de brug met de Gaaikemadijk. De contouren van de nieuwe wegaansluiting zijn aan de Noordkant goed te zien. Lees verder…

Terugblik op de ‘winter’

NaamloosWe waren er wel redelijk over uit; de poll was duidelijk: zeker 3/4e van de Garnwerders had graag een flinke winter gezien. We wilden op z’n minst de ijsbaan op, of beter nog, het reitdiep. En een heuse 25 procent had wel willen schaatsen naar Schiermonnikoog en koesterde blijkbaar warme herinneringen aan de winter van ’79. Even leek het er nog op de afgelopen dagen, maar het was niet genoeg. De schaatsdroom spatte uiteen.. vanochtend, nog in de mist, symbolisch vastgelegd door een vijfjarige Garnwerder: Lees verder…

De kerk heeft een eigen piano!

1Fantastisch nieuws: oud Garnwerder Arie Luchtenburg (nu wonend in Assen, oud pianostemmer en leraar-pianostemmer), heeft de Garnwerder kerk een piano geschonken! Op de foto is te zien hoe de piano met vereende krachten uitgeladen wordt.

2Op de volgende foto brengt Arie, samen met zijn vrouw, de beschermhoes aan.

Wij zijn vanzelfsprekend Arie Luchtenburg erg dankbaar voor dit grandioze gebaar van liefde voor zijn oude dorp. Het biedt de kerk weer meer mogelijkheden en we hopen dan ook dat er vaak gebruik gemaakt van zal worden.

(met dank aan Hein voor de tekst en foto’s)

Stamppotbuffet voor vrijwilligers

(Bron: gemeente Winsum)

In de gemeenten De Marne en Winsum zetten jaarlijks vele inwoners zich vrijwillig in voor verenigingen, sportclubs, het goede doel, zorginstellingen, scholen, musea en natuurorganisaties. Dankzij de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers kunnen deze organisaties bestaan.Boerenkool_stamppot
De gemeenten willen graag hun waardering uitspreken voor deze inzet en organiseren in samenwerking met het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum een gezellig stamppotbuffet.
Lees verder…

Nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van de dorpsvereniging Garnwerd e.o. Met alle informatie over Garnwerd voor Garnwerders én bezoekers – als wegwijzer naar activiteiten, voorzieningen, diensten, lokale (groene) initiatieven, stichtingen, verenigingen, weersomstandigheden,  enzovoort.
We hopen dat onze bezoekers hun weg zullen vinden op de website, maar natuurlijk vooral in Garnwerd.

Deze site is in opbouw en pas perfect als iedere ondernemende Garnwerder zijn/haar bijdrage heeft geleverd. Initiatiefnemers, zelfstandigen, bedrijven, stichting en vereniging met als standplaats Garnwerd kunnen in maximaal 100 woorden aangeven wat ze doen en eventueel verwijzen naar een eigen website, facebookpagina en/of telefoonnummer. Content kan naar: dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com

Bijzondere ledenvergadering 14 november

In Gort nr 65 staat wat de commissie Jeugd in de afgelopen tijd heeft gedaan en welke stappen de commissie nu wil nemen. Maar dat kan en wil de commissie niet doen, voordat ze de leden van de Dorpsvereniging hebben geïnformeerd – en belangrijker nog – ze de steun van het dorp voelen om hun acties weer te voorzien van hun denk- en daadkracht. De commissie wil weten of ze de goede weg inslaan en staat open voor suggesties.
Omdat het dorp zich unaniem heeft uitgesproken over het belang van de school, heeft het bestuur besloten een Bijzondere Leden Vergadering uit te schrijven. En wel op vrijdagavond 14 november vanaf 20:00 uur in de kerk. Lees verder…