Vrijdag ledenvergadering

Wie nog niet aan de gört was toegekomen, de uitnodiging had gemist, en/of slecht is in (het) onthouden (van vergaderdata): hamminghaanstaande vrijdag is de algemene ledenvergadering om 20:00 uur in café Hammingh.Er staan weer belangrijke zaken op het programma, dus komt allen. Voor wie hem kwijt was, zie hier de agenda. Tot vrijdag!

(bijna) voorjaar (s) gört

gortUpdate 6-3: nu ook weer digitaal te lezen.

Beste Garnwerders en omwonenden; op zeer korte termijn kunt u allen weer een nieuwe Gört op de mat verwachten; ook dit keer weer vol met reflecties, weetjes, vooruitblikken en nieuwe initiatieven. Al weer voor de tweede keer en dus inmiddels traditiegetrouw blikken we vooruit op de krant van wakker Garnwerd.
Allereerst een tipje van de sluier: vrijdag 13 maart a.s. om 20.00 uur: iets met Akkers en een feestje. Ook over de paasactiviteiten houden we nog even de adem in; we kunnen dan ook niet prijsgeven waar de eieren zijn verstopt. Het programma op 6 april is al wel openbaar en vindt u hier. 5 mei was al een bijzondere dag, maar over dit jaar zal de komende 70 jaar nog nagepraat worden, u kunt zich maar beter gaan voorbereiden; en wel op 15 maart. Verder voor in de agenda: de ALV van de dorpsvereniging op 20 maart; wie komt het bestuur versterken? Graag nogmaals aandacht voor de dorpsvisie. Verschillende groepen werden al gevraagd om hun ideeën; maar ook individuen kunnen de commissie nog van input voorzien. Op 16 april wil de commissie de resultaten van de eerste fase aan het dorp presenteren. Verder informatie over een Jeu de boules-baan, ‘leugens’ op 21 maart, Michels in gesprek met de constructieve vijf, tijd voor vers bloed bij Garnwerd Grandioos en (gört)bezorgers. Maar daarover, en andere zaken, meer in de Gört!

Oproep vrijwilligers AED

aedDe drie horecagelegenheden van Garnwerd hebben op verzoek van de Dorpsvereniging besloten samen een AED of ook wel defibrillator aan te schaffen. Voor hun gasten, maar ook voor het dorp. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws!

De dorpsvereniging heeft contact gezocht met de Stichting Groningen Hartveilig om te bekijken wat wij kunnen doen, om een AED ook functioneel te krijgen. Enerzijds is er een ‘kast’ nodig voor het apparaat op een openbare plek. Daarnaast moeten we natuurlijk voldoende en goed opgeleide vrijwilligers beschikbaar hebben die bij een melding bij 112 kunnen optreden. Lees verder…

TUINGEREEDSCHAP GEZOCHT voor de schoolmoestuin

Makkelijke-Moestuin-300x255* Ingezonden oproep *
Een enthousiaste projectgroep van ouders en betrokkenen is een moestuin aan het aanleggen naast de Kromme Akkers. Rogier Hilbrandie heeft een deel van het schoolplein toegewezen, dat we gaan omtoveren tot ‘’de vruchtbare akkers’’ Voor de kinderen betekent dit: leven in de brouwerij en handen in de klei!
Het plein zal reuze opknappen van organische vormen, en de oogst zal onder andere verwerkt worden tijdens creatieve kooklessen op school.
Lees verder…

Burgemeester Michels is bereid tot bemiddeling

strandjeOp 11 december berichtten we over het besluit van het college van de gemeente Winsum dat zij het bestemmingsplan niet willen wijzigen. Daardoor zou het strandje van Garnwerd aan Zee illegaal blijven. Op 10 februari zou de gemeenteraad spreken over dit onderwerp, om in maart een definitief besluit te kunnen nemen.
Omdat Garnwerd aan Zee het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan heeft teruggetrokken, behandelt de raad het niet. Daardoor is inspreken ook niet meer mogelijk. Het strandje blijft dan illegaal en de gemeente is verplicht toe te zien op het terugbrengen van het terrein in oude staat.

Het bestuur van de dorpsvereniging ziet en hoort dat er – hoe dan ook, met of zonder het zandstrandje – onvrede is in het dorp. Het bestuur heeft de burgemeester van Winsum in een gesprek op 4 februari gevraagd een bemiddelende rol te spelen om weer meer tot elkaar te komen. Burgemeester Michels heeft toegezegd daaraan mee te willen werken. Het voorstel is om een klein gezelschap met voor- en tegenstanders van het zandstrandje in de huidige vorm, uit Garnwerd, met elkaar te laten praten onder leiding van de gemeente.
Als jij degene bent die dit gesprek graag wilt voeren laat dit dan weten via dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com.
We gaan hier samen uit komen, wat er ook gebeurt!

 

Uitnodiging dorpendag

* Ingezonden uitnodiging *
Wij nodigen iedereen met hart voor de Groninger dorpen uit om 14 februari naar Campus Winschoten te komen voor een bijzondere dag. Alweer voor de derde keer dé dag voor iedereen met hart voor de Groninger dorpen en het platteland in onze provincie!
Een afwisselende dag vol energie – boordevol initiatief en inspiratie uit en voor de dorpen! Zie voor het programma onderstaande afbeelding, of klik hier voor meer informatie.
dorpendag

Snert & strooizout terugblik

Maandag 19 januari konden alle inwoners van de gemeente Winsum gratis strooizout
ophalen, om niet alleen je eigen paadje, maar ook die van de buren te strooien.
Thema is: denk om elkaar… Daarnaast kon je informatie krijgen over allerlei zaken
die de gemeente regelt omtrent zorg. Zo ook in Garnwerd en onze eigen burgemeester
kreeg de eerste bak zout overhandigd van wethouder Marc Verschuren in de Kromme
Akkers. Zo’n 20 mensen kwamen langs voor zout en snert, en dat gaf een gezellig
treffen.

Inloopbijeenkomst 2 varianten Paddepoelsterbrug

paddepoel.jpg.1000x1000_q95De provincie Groningen organiseert een inloopbijeenkomst over de vervanging van de Paddepoelsterbrug. En wel op donderdag 22 januari 2015 tussen 19.00-21.00 uur in Dorpshuis De Hoeksteen, naast de kerk van Dorkwerd. Het is een inloopbijeenkomst, dus er is geen programma. Iedereen kan gewoon langs gaan op zijn/haar eigen moment. Veel Garnwerders gebruiken de Paddepoelsterbrug (dagelijks) om naar de stad te fietsen en staan dus ook wel eens te wachten tot er een vrachtschip of plezierjacht voorbij is. Wellicht vind jij het leuk/ belangrijk om hierover mee te praten! Lees verder…