(bijna) voorjaar (s) gört

gortUpdate 6-3: nu ook weer digitaal te lezen.

Beste Garnwerders en omwonenden; op zeer korte termijn kunt u allen weer een nieuwe Gört op de mat verwachten; ook dit keer weer vol met reflecties, weetjes, vooruitblikken en nieuwe initiatieven. Al weer voor de tweede keer en dus inmiddels traditiegetrouw blikken we vooruit op de krant van wakker Garnwerd.
Allereerst een tipje van de sluier: vrijdag 13 maart a.s. om 20.00 uur: iets met Akkers en een feestje. Ook over de paasactiviteiten houden we nog even de adem in; we kunnen dan ook niet prijsgeven waar de eieren zijn verstopt. Het programma op 6 april is al wel openbaar en vindt u hier. 5 mei was al een bijzondere dag, maar over dit jaar zal de komende 70 jaar nog nagepraat worden, u kunt zich maar beter gaan voorbereiden; en wel op 15 maart. Verder voor in de agenda: de ALV van de dorpsvereniging op 20 maart; wie komt het bestuur versterken? Graag nogmaals aandacht voor de dorpsvisie. Verschillende groepen werden al gevraagd om hun ideeën; maar ook individuen kunnen de commissie nog van input voorzien. Op 16 april wil de commissie de resultaten van de eerste fase aan het dorp presenteren. Verder informatie over een Jeu de boules-baan, ‘leugens’ op 21 maart, Michels in gesprek met de constructieve vijf, tijd voor vers bloed bij Garnwerd Grandioos en (gört)bezorgers. Maar daarover, en andere zaken, meer in de Gört!

Oproep vrijwilligers AED

aedDe drie horecagelegenheden van Garnwerd hebben op verzoek van de Dorpsvereniging besloten samen een AED of ook wel defibrillator aan te schaffen. Voor hun gasten, maar ook voor het dorp. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws!

De dorpsvereniging heeft contact gezocht met de Stichting Groningen Hartveilig om te bekijken wat wij kunnen doen, om een AED ook functioneel te krijgen. Enerzijds is er een ‘kast’ nodig voor het apparaat op een openbare plek. Daarnaast moeten we natuurlijk voldoende en goed opgeleide vrijwilligers beschikbaar hebben die bij een melding bij 112 kunnen optreden. Lees verder…

Terugblik workshop ‘reflectie op lokale energie’

** bericht van de commissie energie **
20150218_213030-300x225Afgelopen woensdag werd de workshop ‘reflectie op lokale energie’ georganiseerd in het ijsbaangebouwtje. Een aantal dorpelingen kwamen samen en spraken over de wensen, mogelijkheden en potentiële plannen op het gebied van duurzame energie in Garnwerd. De workshop werd gegeven door de Science & Society Group (Rijksuniversiteit Groningen). Lees op de website van GreK het verslag van deze bijeenkomst.

Champagne mag open voor de Nieuwe Akkers!

vlagUPDATE> bekijk hier de beelden van het hijsen van de vlag en beluister het intervieuw met Rogier Hilbrandie

Vanmiddag  presenteerden wij (projectteam ‘de Nieuwe Akkers’ bestaande uit: MR, Commissie Jeugd en ouders) aan mevrouw Volp, directeur bestuurder van scholenvereniging Lauwers & Eems, ons plan voor behoud van de Kromme Akkers:

Hierin presenteerden we de gouden driehoek die onze kleine school ook in de toekomst kan borgen: school, dorp & bestuur. We introduceerden een nieuwe term, de overtreffende trap van participatie maatschappij: de integratie maatschappij. Rogier presenteerde alle kansen die er zijn voor een kleine school met werkwijzen, middelen en vooral met een keigoed onderwijsteam met een positieve drive. Bekijk hier het nieuwe plan: Nieuwe Akkers 2015 DEF.

Ben zong met Bob Dylan mee: the times they are a-changin’. “Wauw” was de eerste reactie van mevrouw Volp. En binnen een uur kregen we een mail van het bestuur met de woorden:
Rogier kan morgen de vlag uithangen. Wij zijn enthousiast en staan positief tegenover het gepresenteerde plan en aan de realisatie en het slagen hiervan willen wij van harte meewerken.”

De Kromme Akkers zijn en blijven springlevend!

Iedereen is welkom om morgenvroeg 8.30 uur de nieuwe Kromme Akkers-vlag te komen hijsen op het schoolplein.

Binnenkort organiseren wij een ‘champagne-moment’ voor alle Garnwerders. Hier mag op gedronken worden! En dan vertellen we jullie graag wat voor taak er voor het dorp ligt. Want de handen mogen eindelijk uit de mouwen voor de Nieuwe Akkers!!!!!

(De Kromme Akkers zal zsm alle ouders informeren)

TUINGEREEDSCHAP GEZOCHT voor de schoolmoestuin

Makkelijke-Moestuin-300x255* Ingezonden oproep *
Een enthousiaste projectgroep van ouders en betrokkenen is een moestuin aan het aanleggen naast de Kromme Akkers. Rogier Hilbrandie heeft een deel van het schoolplein toegewezen, dat we gaan omtoveren tot ‘’de vruchtbare akkers’’ Voor de kinderen betekent dit: leven in de brouwerij en handen in de klei!
Het plein zal reuze opknappen van organische vormen, en de oogst zal onder andere verwerkt worden tijdens creatieve kooklessen op school.
Lees verder…

Burgemeester Michels is bereid tot bemiddeling

strandjeOp 11 december berichtten we over het besluit van het college van de gemeente Winsum dat zij het bestemmingsplan niet willen wijzigen. Daardoor zou het strandje van Garnwerd aan Zee illegaal blijven. Op 10 februari zou de gemeenteraad spreken over dit onderwerp, om in maart een definitief besluit te kunnen nemen.
Omdat Garnwerd aan Zee het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan heeft teruggetrokken, behandelt de raad het niet. Daardoor is inspreken ook niet meer mogelijk. Het strandje blijft dan illegaal en de gemeente is verplicht toe te zien op het terugbrengen van het terrein in oude staat.

Het bestuur van de dorpsvereniging ziet en hoort dat er – hoe dan ook, met of zonder het zandstrandje – onvrede is in het dorp. Het bestuur heeft de burgemeester van Winsum in een gesprek op 4 februari gevraagd een bemiddelende rol te spelen om weer meer tot elkaar te komen. Burgemeester Michels heeft toegezegd daaraan mee te willen werken. Het voorstel is om een klein gezelschap met voor- en tegenstanders van het zandstrandje in de huidige vorm, uit Garnwerd, met elkaar te laten praten onder leiding van de gemeente.
Als jij degene bent die dit gesprek graag wilt voeren laat dit dan weten via dorpsvereniginggarnwerd@gmail.com.
We gaan hier samen uit komen, wat er ook gebeurt!

 

Dorpsvisiebijeenkomst 65+

65* van de commissie dorpsvisie *
Aan alle 65 plussers van Garnwerd en omstreken: vergeten jullie niet de dorpsvisiebijeenkomst a.s. donderdagavond om 20.00 uur in het ijsbaangebouw? Jullie kunnen dan aangeven hoe jullie mening is over toekomstige ontwikkelingen in het dorp in het algemeen en over voorzieningen voor senioren in het bijzonder. Zie ook de brief die jullie twee weken geleden hierover hebben gekregen. Als je wilt komen, geef het dan even door aan Lambertus Postma (l.postma@rug.nl of 0646782331). Ik weet dan op hoeveel mensen ik kan rekenen. Tot donderdagavond!

Informatie & discussieavond + toekomst Kromme Akkers

* van de commissie jeugdzaken *
behoudkleinescholenOp 29 januari organiseert Stichting Behoud Kleine Scholen een informatie- en discussieavond in Café Hammingh over krimp en het basisonderwijs in de hele regio. Garnwerders die zich betrokken voelen bij dit thema en van gedachten willen wisselen met andere dorpen én experts zijn van harte welkom. Lees hier het programma voor donderdag a.s. Wilt u luisteren of meepraten? Geef u op via info@behoudkleinescholen.nl

Donderdag 29 januari.  Cafe Hammingh te Garnwerd
start programma 20.00 uur, inloop vanaf 19.30

beste school voor garnwerdAnder belangrijk nieuws: in de eerste week van februari presenteert onze projectgroep (met leden uit de commissie jeugdzaken van de dorpsvereniging, de MR van De Kromme Akkers en de directeur primair onderwijs van Lauwers & Eems) haar plannen voor behoud van De Kromme Akkers aan mevrouw Volp, directeur van schoolvereniging Lauwers & Eems. Wij verwachten dat kort daarop meer duidelijk zal worden over de toekomst van de Kromme Akkers. Wij houden u uiteraard op de hoogte. Zie ook debesteschoolvoorgarnwerd.nl