Gebiedsraad Middag-Humsterland: OPROEP!

(ingezonden) Middag-Humsterland krijgt een Gebiedsraad, die de komende weken wordt samengesteld. Die Gebiedsraad heeft als voornaamste taak er voor te zorgen dat de bestaande gebiedsvisie voor Middag-Humsterland wordt uitgevoerd. Die Visie is in 2017 samengesteld door bewoners, gebruikers en bestuurders uit de streek. De Visie is ook overgenomen door de(….)

Lees verder…

71 ste REITDIEPZWEMTOCHTEN 2019

Dit jaar worden in Garnwerd weer de jaarlijkse Reitdiepzwemtochten georganiseerd, en wel op zondag 25 AUGUSTUS 2019. Dit jaar rekenen we weer op een echt zomerse dag zodat deze Reitdiepzwemtochten met veel zon en met veel plezier kunnen plaatsvinden. De watertemperatuur is momenteel prima en de zwemwaterkwaliteit is getest door(….)

Lees verder…

Laatste kans bezwaar situatie Paddepoelsterbrug

Voor wie op de valreep, voor 1 augustus, nog bezwaar wil maken tegen het verkeersbesluit, maar geen brief wil versturen kan online een formulier invullen: https://dloket.groningen.nl/startform?id=VIBonderwerp regel: bezwaarschrift verkeersbesluit paddepoelsterbrug kenmerk: 7533509ontvanger: burgemeester en wethouders

Lees verder…

Garnwerd Grandioos 2019; Terugblik op zondag 14 juli

Een hoogtepunt, en voor veel mensen, hët hoogtepunt van Garnwerd Grandioos is de Braggeltocht op zondag. Dit jaar alweer de negende editie. Binnen een paar uur is de inschrijving altijd alweer gesloten, terwijl er 1000 deelnemers mee kunnen doen. Helaas zijn de voorspellingen voor de zondag de hele week al(….)

Lees verder…

Verslag musical De Kromme Akkers

De grote feesttent in Garnwerd was op woensdagavond 10 juli, een dag voordat Garnwerd Grandioos los barst, al gezellig vol. De kinderen van groep 6 t/m 8 van obs De Kromme Akkers speelden een splinter nieuwe musical. Er was dit jaar namelijk niet een kant-en-klare musical ingestudeerd, het publiek kreeg(….)

Lees verder…

“De Paddepoelsterbrug moet TERUG”

Vanuit de kerngroep “Brug terug” hebben vele sympathisanten onderstaande nieuwsbrief ontvangen, waarin de mogelijkheid wordt geopperd om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van de gemeente Groningen en Rijkswaterstaat / binnen 6 weken na 20 juni (vóór 1 augustus 2019) : —————————. Hallo Allemaal Inmiddels is het zomer en(….)

Lees verder…